Υφιστάμενη κατάσταση στις υποδομές της ΔΕΥΑΜ μια πρώτη και ουσιαστική προσέγγιση

Neroulas Mihalis Vasilas mouseio Benaki 50sΥφιστάμενη κατάστασηστις υποδομές-Επισκέψεις ΚΕΠΟΜ
Ολοκληρωμένη εικόνα για τα θέματα ύδρευσης στο νησί της Μυκόνου
Έρευνα-καταγραφή της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου
Εκτίμηση της κατάστασης όπως προκύπτει από τις επίσημες πληροφορίες

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης, αντιπροσωπεία της ΚΕΠΟΜ επισκέφθηκε τις όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜ και τα γραφεία της διοίκησης της υπηρεσίας για να δει από κοντά την λειτουργία τους και να μιλήσει με τους εργαζόμενους.
Από αυτές τις επισκέψεις συλλέξαμε χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για την λειτουργία αυτής της τόσο σημαντικής υπηρεσίας και τις παραθέτουμε.
DEYAM KEPOMΗ ΔΕΥΑΜ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, διαχειρίζεται την υδροδότηση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού και το δίκτυο του βιολογικού.

• Στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνονται:
17 Αντλιοστάσια λημμάτων
1 Βιολογικός
1 μικρός βιολογικός 1987-1988 Χουλάκια,«Γερμανικά»
1 αφαλάτωση
2 ταχυδιυλιστήρια (Αγιά Σοφία- Άνω Μερά).

• Κύριο πρόβλημα της υπηρεσίας είναι η υποστελέχωση αφού η λειτουργία της στηρίζεται μόνο σε 20 υπαλλήλους μαζί με τους υπαλλήλους γραφείου και τον τεχνικό προϊστάμενο, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν, να επιβλέψουν και να συντηρήσουν όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Στο αρχικό οργανόγραμμα προβλέπονταν 43 θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς. Η μη στελέχωση με τον μέγιστο αριθμό υπαλλήλων όταν ήταν εφικτό και το πάγωμα των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια, αναγκάζουν φέτος την υπηρεσία να καταφεύγει στις πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κάτι που πέρυσι δεν πραγματοποιήθηκε.

• Η έλλειψη Διευθυντή και Οικονομικής Υπηρεσίας, δυσχεραίνει την λειτουργία της ΔΕΥΑΜ και αναγκάζει τον τεχνικό προϊστάμενο να καλύπτει τα κενά αυτά με πολλαπλές συνέπειες για την ομαλή λειτουργία της.
• Τα οικονομικά της υπηρεσίας έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, που στοιχίζει 80.592 ευρώ τον χρόνο.
• Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού, της αφαλάτωσης και των δύο ταχυδιυληστηρίων, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς όμως η υπηρεσία μισθολογικά και ασφαλιστικά να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
• Οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και μόνο 3 είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Παρόλα αυτά όλοι έχουν ενταχθεί μισθολογικά στο Ενιαίο Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων και μετά τις περικοπές που επέβαλε το μνημόνιο, οι μισθοί τους έχουν περικοπεί κατά πολύ, ενώ έχουν χάσει όλα τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας κ.α. Για τον λόγο αυτό το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜ έχει ξεκινήσει δικαστικό αγώνα με την διοίκηση, διεκδικώντας αναδρομικά τα ποσά που αναλογούν στις περικοπές αυτές.
Να σημειώσουμε εδώ ότι αντίστοιχοι δικαστικοί αγώνες σε άλλους Δήμους, δικαίωσαν 14 ΔΕΥΑ πανελλαδικά.
• Οι νέες εγκαταστάσεις της μονάδας αφαλάτωσης αλλά και των ταχυδιυληστηρίων έχουν χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά προγράμματα, είναι σύγχρονες αλλά δεν μπορούν να συντηρηθούν επαρκώς λόγω υψηλού κόστους συντήρησης.
• Εκτός από το μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης, σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η υπηρεσία και από την οφειλή του 1.000.000 περίπου ευρώ που της οφείλονται τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Μυκόνου κυρίως από τα τέλη αποχέτευσης που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ, από έργα για λογαριασμό του Δήμου αλλά και από κρατικές επιχορηγήσεις.
• Η οφειλή αυτή μαζί με τις ανείσπρακτες οφειλές ιδιωτών δυσκολεύουν τον οικονομικό προγραμματισμό της υπηρεσίας, που μπορεί να μην οφείλει σε προμηθευτές της και να μην έχει πάρει δάνεια αλλά δεν μπορεί να συντηρήσει επαρκώς τις εγκαταστάσεις της και να προχωρήσει στα απαραίτητα τεχνικά έργα.
Το τιμολόγιο ύδρευσης δεν έχει αυξηθεί από το 1998, έτος ίδρυσης της ΔΕΥΑΜ, όμως από μετά το 2001 επιβαρύνθηκε με 80% φόρο που αφορά στην συντήρηση δικτύου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Αλεόμαντρας

Η δημοτική σύμβουλος της ΚΕΠΟΜ ενημερώνεται από τους εργαζόμενους για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμύ Μυκόνου.
Η δημοτική σύμβουλος της ΚΕΠΟΜ ενημερώνεται από τους εργαζόμενους για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμύ Μυκόνου.

To 1998 κατασκευάστηκε ο πρώτος Βιολογικός και το 2009 παραδόθηκε ο νέος ο οποίος κόστισε 4.500.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Το δίκτυο περιλαμβάνει 17 Αντλιοστάσια μαζί με τον Βιολογικό στα «Γερμανικά».

Προβλήματα
• Λειτουργεί με 4 υπαλλήλους αλλά θα έπρεπε να έχει ακόμη 3 για να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
• Η πρέσα αφυδάτωσης των λημμάτων και παραγωγής λυματολάσπης χρειάζεται άμεσα αντικατάσταση. Η νέα που αγοράστηκε το 2008 δεν λειτούργησε ποτέ αφού δεν επαρκεί για τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Όλες οι εγκαταστάσεις θέλουν πολύ συντήρηση.
Η βελτίωση του σκυροδέματος στον παλιό Βιολογικό είναι επιτακτική.
• Απαραίτητος είναι επίσης και ο νυχτερινός φύλακας. Ο χώρος δεν φυλάσσεται, ενώ υπάρχουν 3 κάμερες όχι όμως στην είσοδο. Η εγκατάσταση μιας επιπλέον κάμερας στην είσοδο είναι απαραίτητη.
• Οι αντλίες και τα αντλιοστάσια σε όλο το δίκτυο πρέπει να αντικατασταθούν.
• Πολύ σημαντική είναι η έλλειψη βιολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία όλης της υπηρεσίας. Μετά την απώλεια του Στέφανου Μολανδώνη το 2010 το κενό δεν αναπληρώθηκε ποτέ.
• Η μεταφορά υγρών αποβλήτων από ιδιώτες ιδιοκτήτες βυτιοφόρων πραγματοποιείται κατά την διάρκεια όλου του 24ώρου, χωρίς να ελέγχεται η ποιότητά τους με αποτέλεσμα πολύ συχνά να καταστρέφεται η βιομάζα και να ακυρώνεται η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού των λημμάτων.
Οι ιδιώτες μεταφορείς δεν χρεώνονται από την υπηρεσία αλλά τους έχει ανατεθεί η συντήρηση της εγκατάστασης υποδοχής των λημμάτων που μεταφέρουν.

Εργοστάσια Αφαλάτωσης – Κόρφος

Επίσκεψη αντιπροσωπίας της ΚΕΠΟΜ -Νάζου, Καμμή, Ρουσουνέλος στην Αφαλάτωση (Κόρφος) και ενημέρωση από τον υπεύθυνο κ. Σικινιώτη
Επίσκεψη-ενημέρωση αντιπροσωπίας της ΚΕΠΟΜ -Νάζου, Καμμή, Ρουσουνέλος- στην Αφαλάτωση (Κόρφος) και ενημέρωση

Η κατασκευή του πρώτου εργοστασίου αφαλάτωσης έγινε το 1980 με δυνατότητα παραγωγής 500κβ / 24 h. Το 1990 έγινε επέκταση της προηγούμενης εγκατάστασης για 1000κβ/ 24h ενώ το 2003 η νέα επέκταση έδωσε την δυνατότητα παραγωγής 2100κβ/ 24h.
Μετά την λειψυδρία του 2008 και τον έγκαιρο προγραμματισμό της υπηρεσίας, το 2009 κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα του εργοστασίου υπερ- σύγχρονη με δυνατότητα παραγωγής 4500κβ/24 h.
Σήμερα υπάρχουν 2 εγκαταστάσεις (4500κβ+2100κβ= 6600κβ/24ωρο) με την προϋπόθεση να δουλεύουν και οι 6 μηχανές. Μέχρι σήμερα το maximum παραγωγής είναι 3300κβ/ 24h, to 2013 με την λειτουργλια 3 μόνο μηχανών.

Προβλήματα
• Η υποστελέχωση δυσχεραίνει την λειτουργία και αυτής της εγκατάστασης. Απασχολεί 3 υπαλλήλους ενώ χρειάζεται ακόμη 3 για να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

• Έχει κοπεί το επίδομα κίνησης, το ανθυγιεινό και το επίδομα για στολές έχει κουτσουρευτεί. Για την βραδινή βάρδια το καλοκαίρι πληρώνει ο εργολάβος που έχει αναλάβει έργα συντήρησης του δικτύου, έναν δικό του υπάλληλο.

• Το αντλιοστάσιου γλυκού νερού δεν αλλάχθηκε το 2010.
• To δίκτυο μεταφοράς γλυκού νερού δεν καλύπτει τη δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου αφού μπορεί να μεταφέρει έως 3000 κβ/ 24ωρο.
• Χρειάζεται νέο δίκτυο για την μεταφορά νερού στις δεξαμενές,

Ταχυδιυλιστήριο Αγίας Σοφίας

Επίσκεψη-ενημέρωση Άννας Καμμή, Δημήτρη Ρουσουνέλου στο ταχυδιυλιστήριο Άνω Μεράς
Επίσκεψη-ενημέρωση Άννας Καμμή, Δημήτρη Ρουσουνέλου στο ταχυδιυλιστήριο Αγίας Σοφίας

• Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1999-2000.
• Λειτουργεί με 4 υπαλλήλους και έχει στην επίβλεψή της και το φράγμα του Μαραθιού, στο οποίο κάνει και τις σχετικές μετρήσεις ποσότητας νερού.
• Η ποιότητα του νερού ελέγχεται 2 φορές τον μήνα από την εταιρία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
• Η παραγωγή τον χειμώνα φτάνει τα 1600κβ/24 h ενώ το καλοκαίρι τα 6000κβ/24h
• Η χωρητικότητα του φράγματος (υπερχείλιση) είναι 2.900.00 κβ
• Τον Φεβρουάριο του 2013 η μέτρηση έδειξε νερό έως τα 9,10 μέτρα που σύμφωνα με τον πίνακα μέτρησης υπολογίζεται ότι έχει 400.000κβ νερό.
• Από αυτά θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 100.000 – 200.000 κυβ αφού τα υπόλοιπα είναι βούρκος, σκουπίδια κλπ.
• Με πρόχειρους υπολογισμούς και βασιζόμενοι στην κατανάλωση του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014 (45.000 + 37.000 αντίστοιχα) αλλά και στις αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης από τον Μάρτιο και μετά, εάν δεν έβρεχε το προηγούμενο διάστημα το νερό του φράγματος θα έφτανε μόνο 1 μήνα!

Προβλήματα
• Υποστελέχωση και χαμηλοί μισθοί.
• Σπασίματα σε όλο το παλαιό δίκτυο. Δεν γίνονται σωστές επεμβάσεις.
• Όλο το εργοστάσιο θέλει σοβαρές επισκευές.
• Έλλειψη οργάνωσης (θέμα διοίκησης)
• Επίδραση χημικών στα νεύρα και παρόλα αυτά αμφισβητείται το ανθυγιεινό επίδομα και δεν δίνεται.
• Υπάρχει δεξαμενή 2000 κβ αλλά θα μπορούσε και έπρεπε να υπάρχει άλλη μια 2000 κβ.
• Τα νερά των πλύσεων του διυλιστηρίου επιστρέφουν στο Φράγμα! Υπόνοιες για την οσμή και την θολούρα μαζί με όλα τα άλλα! (Σκουπίδια, πολλά ψάρια κλπ.) Το φαινόμενο τελικά εξαλείφτηκε από μόνο του.

Ταχυδιυλιστήριο Άνω Μεράς

Στο Ταχυδιυλιστήριο της Άνω Μεράς, η Άννα Καμμή συνομιλεί και ενημερώνεται
Στο Ταχυδιυλιστήριο της Άνω Μεράς, η Άννα Καμμή συνομιλεί και ενημερώνεται

Κατασκευή 2001-2002. Επέκταση 2007-2008.
2 υπάλληλοι
Παραγωγή 2000κβ/ 24h
Διαχειρίζεται το νερό του φράγματος στον Φωκό.
Από εδώ αρδεύεται μόνο η Άνω Μερά.
Δεν υπάρχει δίκτυο ολοκληρωμένο για Χώρα. Σταματάει στο Σκυλάμπελα.
Υπολείπονται μόνο λίγα μέτρα -περίπου 1,5 χιλ. για να συνδεθεί με δίκτυο Χώρας (FLORA MARKET Κλουβάς).
Λειτουργία ανεμογεννήτριας που πουλάει ρεύμα στην ΔΕΗ και καλύπτει τα έξοδα ηλεκτροδότησης όλων των εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΜ.
Το Φράγμα της Άνω Μεράς διαθέτει 1.000.000 κβ νερό.

Προβλήματα
Όμοια με όλα τα προαναφερόμενα για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜ.
Το μόνο πρόβλημα που αναφέρεται ειδικά και μόνο για αυτή την μονάδα είναι ότι η ανεμογεννήτρια υπολειτουργεί από την Άνοιξη 2013, όταν έπεσε κεραυνός.

Δες επίσης τα κείμενα:
Πολιτική λειψυδρία    http://tinyurl.com/nj62a33

και… Υδατικά αποθέματα

που ολοκληρώνουν την εικόνα που επικρατεί στο νησί της Μυκόνου, με την εκτίμηση της κατάστασης όπως προκύπτει από τις επίσημες πληροφορίες και την έρευνά μας και τέλος τις προτάσεις της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου.

Η Λιμνοδεξαμενή στον Φωκό τον Φεβρου'αριο 2014
Η Λιμνοδεξαμενή στον Φωκό τον Φεβρου’αριο 2014

One thought on “Υφιστάμενη κατάσταση στις υποδομές της ΔΕΥΑΜ μια πρώτη και ουσιαστική προσέγγιση”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s