Διπλό Συμβούλιο για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό:

για το …Τεχνικό Πρόγραμμα*

«Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την 15η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 16:00΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1) Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015 για την αντιμετώπιση δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, και κάθε άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2015.
3) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.

και …ο Προϋπολογισμός

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την 15η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 17:00΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος:

Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μυκόνου έτους 2015.

*Πριν από την κατάρτηση του Τεχνικού Προγράμματος θα συνεδριάσει η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου που ψηφίστηκε αμόφωνα σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και έχει θητεία 2.5 χρονια.
Αποτελείται από 41 μέλη, εκ των οποίων 30 μέλη επιλεγμένα από φορείς, 10 μέλη από δημότες που επιλέχτηκαν με κλήρωση και ο Πρόεδρος (ο δήμαρχαος ή ένας αντιδήμαρχος ορισμένος από τον δήμαρχο)
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή μετά από την σχετική πρόσκληση του Δήμου.
Αναλυτικά οι φορείς, οι εκπρόσωποί τους και οι δημότες που συμμετέχουν μετά την κλήρωση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι:
1. Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Ρήνειας
 Τακτικό Μέλος: Γιώργος Συριανός
 Αναπληρωματικό Μέλος: Σπύρος Σαντοριναίος
2. Σωματείο Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων «Ο Άγιος Τρύφων»
 Τακτικό Μέλος: Κουσαθανάς Άγγελος
 Αναπληρωματικό Μέλος: Δακτυλίδης Παναγιώτης
3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Κουκάς
 Αναπληρωματικό Μέλος: Αναστάσιος Ασημομύτης
4. Σωματείο Εκμετ/των Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων
 Τακτικό Μέλος: Μιχάλης Ζουγανέλης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Πέτρος Δακτυλίδης
5. Σύλλογος Γονέων 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Κων/νος Κατσούδας
 Αναπληρωματικό Μέλος: Σιδηράς Γεώργιος
6. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Ασημίνα Βερυκόκου
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ειρήνη Ζουγανέλη
7. Σύλλογος Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Ανδριανή Βαρβαρήγου
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννα Σπαθούλα
8. Σύλλογος Γονέων 1ου& 3ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Κων/νος Κτηστάκης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ασημίνα Κουσαθανά
9. Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Καλλιόπη Δακτυλίδη
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ελένη Ξυδάκη
10. Σύλλογος Γονέων Γενικού Λυκείου Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Ανθή Καλαράκη
 Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρία Χατζηφωτεινού
11. Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς «Οι Ανωμερίτισσες»
 Τακτικό Μέλος: Δέσποινα – Μαρία Καρανικήτα (Σταυρακοπούλου)
 Αναπληρωματικό Μέλος: Γιακουμήνα Αιβαζόγλου
12. Σωματείο Ιδιοκτητών Αγοραίων Αυτ/των ΤΑΞΙ Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Κουσαθανάς Νικόλαος
 Αναπληρωματικό Μέλος: Κων/νος Σταματίου
13. Σύλλογος Αλιέων Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Αρτέμιος Κουσαθανάς
 Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Κουσαθανάς
14. Σωματείο Λεμβούχων Πλ. Γυαλού «Ο Άγιος Αρτέμιος»
 Τακτικό Μέλος: Νικόλαος Γρύμπλας
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ρόδας Αναστάσιος
15. Σύλλογος Μελετητών Μηχ/κων Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Βαμβακούρης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Ελευθερίου
16. Σωματείο Ξενοδόχων Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Θεοδωρόπουλος Δαμιανός
 Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρία Αθαν. Κουσαθανά
17. Σύνδεσμος Επιχ/τιων Κέντρων Διασκέδασης & Εστίασης
 Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Θεοχάρης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Αθανάσιος Γαϊταντζής
18. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Βασιλική Σταυράκη
 Αναπληρωματικό Μέλος: Έφη Συριανού
19. Α.Σ. Άνω Μεράς
 Τακτικό Μέλος: Κων/νος Νικολιουδάκης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Μπεκραντώνης
20. Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μυκονιάτικη Αλληλεγγύη»
 Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Γυφτοκώστας
 Αναπληρωματικό Μέλος: Θεόδωρος Κουσαθανάς
21. Φιλοζωική Εταιρία Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Όλγα Παναγιωτακοπούλου
 Αναπληρωματικό Μέλος: Wright David
22. Ένωση Φίλων Δήλου – Ρήνειας
 Τακτικό Μέλος: Ανδριανή Θεοχάρη
 Αναπληρωματικό Μέλος: Απόστολος Νάζος
23. Αδελφότητα Ανωμεριτών Μυκόνου «Παναγία Τουρλιανή»
 Τακτικό Μέλος: Γεώργιος Κουνάνης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Μπουγιούρης
24. Αστικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «Μοίκονος»
 Τακτικό Μέλος: Σταύρος Ασημομύτης
 Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Χατζής
25. Σύλλογος Λογιστών Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Ειρήνη Γρυπάρη
 Αναπληρωματικό Μέλος: Αικατερίνη Σταύρου
26. Α.Ο. Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Δημήτρης Παππάς
 Αναπληρωματικό Μέλος: Πέτρος Δημητσάντος
27. ΕΡ. ΟΣ. Μυκονίων
 Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Μπαρμπαρής
 Αναπληρωματικό Μέλος: Γεώργιος Σουρλάγκας
28. Σύλλογος Καρκινοπαθών Μυκόνου & Φίλων Στήριξης «Δύναμη Ψυχής»
 Τακτικό Μέλος: Γεώργιος Παπουτσάς
 Αναπληρωματικό Μέλος: Roslyn Apostolou
29. Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Μυκόνου
 Τακτικό Μέλος: Αντώνιος Μαύρος
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ευάγγελος Πολίτης
 30. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ & ΑΧΘΟΦΟΡΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ
 Τακτικό Μέλος: Κωσταντίνος Σκιαδάς
 Αναπληρωματικό Μέλος: Τσιφουντούδης Μαργαρίτης
31. Κουνουπιώτη Στυλιανή
32. Καμμή Αναστασία
33. Σακελλαρίδη Μαγδαληνή
34. Μποζώνη Τζέραλντιν
35. Καλαμαρά Φραντζέσκα
36. Χανιώτης Δημήτριος
37. Κοντιζά Σεραφειμούλα
38. Κοντιζά Ελένη
39. Δακτυλίδη Καλλιόπη
40. Ζουγανέλης Ι.Αντώνιος

Συντάκτης: kepom

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου έχει έδρα τη Μύκονο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s