Στο Γρυπάρειο: Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί. – Προοπτικές και απειλές

Ένα πολύ ενδιαφερον σεμινάριο σχετικά με τον Τουρισμό Κρουαζιέρας διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τη σημαντική αυτή εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Δήμος Μυκόνου.
Τίτλος του Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί: προοπτικές και απειλές»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3/12 έως την Κυριακή 7/12, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μυκόνου.

​Είναι απαραίτητο γ​ια να δηλωθούν συμμετοχές να γίνει εγγραφή στο link που φαίνεται στα υλικά ενημέρωσης (αφίσα και Δελτίο Τύπου)​.
http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=156
Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο σε θέματα που ευχόμαστε να αποτελέσουν αφορμή για σοβαρό προβληματισμό και να σκύψουν πάνω στα συμπεράσματα οι φορείς του νησιού όχι μόνο ως φορείς μιας άτυπης και διεκπεραιωτικής «αιγίδας» (Δήμος, Τουριστική Επιτροπή, Λιμενικό Ταμείο) αλλά και επαγγελματικές συλλογικότητες όπως ξενοδόχοι, καταστηματάρχες και όλο το κύκλωμα του τουρισμού στο νησί μας.
Όλα τα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά το 25, 26, 27, 28 επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην περίπτωση του νησιού μας.

1 Εισαγωγή στο κλάδο της κρουαζιέρας: Σύγχρονες Τάσεις & Εξελίξεις στο διεθνή κλάδο Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 09:00 10:00 1
2 Οικονομικές επιδράσεις της κρουαζιέρας στο νησιωτικό σύστημα Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 10:00 11:00 1
3 Κοινωνικές επιδράσεις-Στάσεις και αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας προορισμών κρουαζιέρας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 11:00 12:00 1
4 Κρουαζιέρα και οι περιβαλλοντικές πιέσεις στο σύστημα του προορισμού Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 12:00 13:00 1
5 Ανάπτυξη προορισμών και η έννοια της φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 14:00 15:00 1
6 Μέθοδοι αξιολόγησης της ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 15:00 16:00 1
7 Δείκτες φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 16:00 17:00 1
8 Ολοκληρωμένα μοντέλα αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 17:00 18:00 1
9 Γαλάζια Ανάπτυξη: τομεακές πολιτικές Μαρία Λεκάκου 2 09:00 10:00 1
10 Η συμβολή της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία Μαρία Λεκάκου 2 10:00 11:00 1
11 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Εμπόδια και προοπτικές Μαρία Λεκάκου 2 11:00 12:00 1
12 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Η αειφορία του κλάδου Μαρία Λεκάκου 2 12:00 13:00 1
13 Κρουαζιέρα : το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Μαρία Λεκάκου 2 14:00 15:00 1
14 Ανάπτυξη κρουαζιέρας και λιμενικές υποδομές Μαρία Λεκάκου 2 15:00 16:00 1
15 Εμπόδια και προοπτικές στην ανάπτυξη λιμενικών υποδομών Μαρία Λεκάκου 2 16:00 17:00 1
16 Εθνική Λιμενική Πολιτική και επενδύσεις Μαρία Λεκάκου Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 2 17:00 18:00 1
17 Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πολιτικών – Βασικοί όροι Πέτρος Καβάσαλης 3 12:00 13:00 1
18 Μοντέλα Πολιτικών και Λήψη Αποφάσεων Πέτρος Καβάσαλης 3 13:00 14:00 1
19 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός Ι Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 14:00 15:00 1
20 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός ΙΙ Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 15:00 16:00 1
21 Ηλέκτρονική Διαβούλευση και web 2.0 – Τhe state of the art . Εργαλεία και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τη Δημόσια Διοίκηση στη Τοπική αυτοδιοίκηση Γεώργιος Καραμανώλης 3 16:00 17:00 1
22 Μέθοδοι κινητοποίησης ανθρώπινων δικτύων και κοινωνικοί εταίροι για την επίλυση τοπικών προβλημάτων με την χρήση ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 3 17:00 18:00 1
23 Εργαλεία και Τεχνολογίες συνεργατικής λήψης αποφάσεων μέσα από παραδείγματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχής και συνεργασίας web 2.0 Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 18:00 19:00 1
24 «Ανοικτές Πολιτικές – Ανοικτές Τεχνολογίες – Ανοικτή Καινοτομία»Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 19:00 20:00 1
25 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου- Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (drivers) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 09:00 10:00 1
26 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (pressures) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 10:00 11:00 1
27 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης (State-impacts) Μαρία Λεκάκου 4 11:00 12:00 1
28 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής (responses) Μαρία Λεκάκου 4 12:00 13:00 1
29 Τρόποι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με ΤΠΕ Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 14:00 15:00 1
30 Μελέτη περίπτωσης ΕΤΑ (m-goverment) σχεδιασμος – ανάλυση -αποτίμηση – τρόποι βελτιστοποίησης Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 15:00 16:00 1
31 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (I) σχεδιασμός Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 16:00 17:00 1
32 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (II) υλοποίηση και ανάλυση Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 17:00 18:00 1
33 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (I) Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 09:00 10:00 1
34 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (II) casestudy Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 10:00 11:00 1
35 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της συμμετοχής των πολιτών Πέτρος Καβάσαλης 5 11:00 12:00 1
36 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Πέτρος Καβάσαλης 5 12:00 13:00 1
37 Παρουσίαση εργαλείων gamification για την οπτικοποίηση προβλημάτων Γεώργιος Καραμανώλης 5 14:00 15:00 1
38 Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων βασισμένα στον πληθοπορισμό (crowdsourcing). Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 5 15:00 16:00 1
39 Αποτελέσματα -Συζήτηση Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 16:00 17:00 1
40 Αποτελέσματα -Συζήτηση 

 

ΑΦΙΣΑ_ΛΕΚΑΚΟΥ_Mύκονος

Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 17:00 18:00

 

Συντάκτης: kepom

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου έχει έδρα τη Μύκονο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s