Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με 23 και πλέον θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
1) Περί επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου.
2) Περί επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’»
3) Περί έγκρισης δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2014-2015 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.
4) Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
5) Περί ορισμού μελών επιτροπής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.270/1981
6) Περί ορισμού μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2015
7) Περί έγκρισης της με αριθμ.29/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
8 ) Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’ για το έτος 2014»
9) Περί έγκρισης των με αριθμ.30/2014 και 31/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. που αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
10) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 160/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
11) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
12) Περί έγκρισης διακανονισμού για την εξόφληση τριών διαταγών πληρωμής, τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ.
13) Παράταση σύμβασης έως 30/04/2015 μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας «EUROPEAN SUPPORT SERVICES ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΑΠ.- ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.» σχετικά με την απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δ.Σ.
14) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 35/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Πρωτ. 1551/02-07-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
15) Περί τροποποίησης συστατικής πράξης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου»
16) Περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ»
17) Περί επιχορήγησης Αθλητικών συλλόγων & σωματείων Μυκόνου για το έτος 2014.
18) Περί πρότασης καθορισμού θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, σύμφωνα με το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014).
19) Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Μυκόνου.
20) ) Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
21) Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου.
22) Έγκριση- διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
23) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

Η Μύκονος τιμά την ζωγράφο Geneviève Couteau

Μια αγαπημένη φίλη, δικιά μας και της Μυκόνου, τιμούμε σήμερα και για ένα δεκαήμερο. Τη Geneviève Couteau που έφυγε μόλις πέρυσι από τη ζωή. Βαθιά καλλιεργημένη και γλυκύτατος άνθρωπος διάλεξε να ζήσει στο νησί μας γιατί αγάπησε το φως και τους ανθρώπους του. Η αναγγελία του θανάτου της πέρυσι λύπησε βαθύτατα όλους τους φίλους της στο νησί και η τιμή που της γίνεται ένα μόλις χρόνο μετά είναι ενδεικτική των δυνατών δεσμών που η Ζενεβιέβ και η οικογένειά της έχουν με τη Μύκονο.

Η Μύκονος της Ζενεβιέβ Κουτώ (1925-2013)

Το πρόγραμμα της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυκόνου αυτό το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στην Γαλλίδα ζωγράφο Ζενεβιέβ Κουτώ, που έζησε στην Μύκονο για περίπου μισό αιώνα και έφυγε από τη ζωή στη Γαλλία τον προηγούμενο Δεκέμβριο.
Η ΚΔΕΠΠΑΜ σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά – Δημοτική Στέγη Μελέτης Πολιτισμού & Παράδοσης θα παρουσιάσουν από 1 έως 10 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου το εικαστικό αφιέρωμα «Η Μύκονος της Ζενεβιέβ Κουτώ (1925-2013)» μέσα από μια σειρά περίπου 55 σχεδίων και παστέλ της ζωγράφου.
couteau zenevieve

 Το μεγαλύτερο μέρος των έργων που θα εκτεθούν ανήκουν στην Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στον ∆ήμο Μυκόνου και σε ιδιωτικές συλλογές, κυρίως Μυκονιατών φίλων της ζωγράφου. Απόψεις της Μυκόνου, σκηνές της καθημερινής ζωής, προσωπογραφίες Μυκονιατών, σχέδια που κόσμησαν τα βιβλία του Παναγιώτη Κουσαθανά, είναι μερικά από τα θέματα των έργων.

Βιογραφικό σημείωμα

Η Ζενεβιέβ Κουτώ ήταν ζωγράφος με διεθνή αναγνώριση, χαράκτρια και συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων. Μετά από λαμπρές σπουδές στη Γαλλία, γρήγορα διακρίθηκε με ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην πατρίδα της και σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, τα έργα της κοσμούν ιδιωτικές συλλογές, ιδρύματα και μουσεία. Γνωστότερα από αυτά είναι τα βιτρώ στο Κρεματόριο του Βερολίνου και οι μεγάλοι κύκλοι με ελαιογραφίες, παστέλ και σχέδια από το Λάος, το Μπαλί, τη Βενετία και την Ελλάδα, ιδιαιτέρως τη Μύκονο, που την
αγάπησε σαν πατρίδα της, και όπου επί μισόν αιώνα από το 1960 έως σχεδόν το θάνατό
της διέμενε και εργαζόταν κάθε καλοκαίρι. Με τη βοήθεια του έργου και της ακτινοβολούσας προσωπικότητάς της, το νησί μας έγινε ευρύτερα γνωστό σε αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, που με τη σειρά τους έγιναν αγγελιαφόροι της
ομορφιάς του και της φιλοξενίας των κατοίκων του.

Υπόνοια προσβολής από …αλεπούδες στο Ματογιάννι

Η Θεατρική Ομάδα Μυκόνου ετοίμασε και ανεβάζει
  νέα παράσταση με σκηνοθεσία Δημήτρη-Δομίνικου Κουκά
Αίθουσα ΚΔΕΠΠΑΜ/ ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ
 από Σάββατο 5 έως Τρίτη 8 Απριλίου 2014
στις 9 το βράδυ

Αλεπούδες της Dawn King
από την Θεατρική Ομάδα Μυκόνου

alepoudesΟ φετινός χειμώνας υπήρξε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος για την Θεατρική Ομάδα Μυκόνου. Το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των μελών της είναι τέσσερις νέες παραστάσεις που ετοιμάζονται να ανέβουν στο θεατρικό σανίδι της ΚΔΕΠΠΑΜ. Την αυλαία θα ανοίξει αυτό το σαββατοκύριακο η παράσταση «Αλεπούδες» σε σκηνοθεσία Δημήτρη-Δομίνικου Κουκά. Την σκυτάλη θα πάρει στο τέλος Μαΐου η παράσταση «Οι φάλαινες του Αυγούστου» σε σκηνοθεσία Πέρρου Κουσαθανά, ενώ θα ακολουθήσουν οι παραστάσεις «Επίδειξη μόδας» και η «Κόκκινη γυναίκα», οι οποίες έχουν σκηνοθετηθεί επίσης από τον Δομίνικο. Παραστάσεις διαφορετικές που θα μας προβληματίσουν, θα μας συγκινήσουν, θα μας θυμώσουν, αλλά και θα μας κάνουν να γελάσουμε.
Οι Αλεπούδες, είναι μια παραβολή της Dawn King, μια διερεύνηση της πίστης, της επιθυμίας και της ευθύνης που διαδραματίζεται σε ένα κόσμο τόσο ξένο όσο και οικείο. Το έργο βραβεύτηκε το 2011 με το πρώτο βραβείο Papatango στο διαγωνισμό νέων συγγραφέων σε συνεργασία με το θέατρο Finborough στο οποίο πρωτοπαίχτηκε το 2011.
Υπόθεση:
Ο Ουίλιαμ Μπλόρ, ένας ειδικός «ανιχνευτής», σταλμένος από την κεντρική εξουσία, φτάνει στο αγρόκτημα των Σαμ και Γιούθ για να διερευνήσει μία υπόνοια προσβολής… από αλεπούδες! Καθοδηγημένος από τα πιστεύω του, καλείται να αποκαλύψει και να εξοντώσει το θηρίο δίνοντας μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό.

Λίγα λόγια από τον σκηνοθέτη:
Αλεπούδες, μια ιστορία όλο σύμβολα που ερμηνεύει το έργο τέχνης τη ζωής μας, το οποίο καλύπτεται συχνά από φοβίες, ενοχές, εφιάλτες και ατέλειωτες υπεκφυγές.
Μια αλληγορική ιστορία που ξετυλίγει το νήμα της αναζήτησης της Αλήθειας.

Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Δομίνικος Κουκάς
Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου
Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Αρτέμης Ευθυμίου, Ραφαέλα Βερβέρη, Θάνος Δελαπάσχος, Έμη Πάντου
Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Σάββατο 5 έως Τρίτη 8 Απριλίου 2014 στις 9 το βράδυ
Αίθουσα ΚΔΕΠΠΑΜ/ ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ

Σαββατοκύριακο πολιτισμού και προβληματισμού.

Πάμε για ένα πλήρες Σαββατοκύριακο στη Μύκονο!
Το Σάββατο με προβληματισμό και ενημέρωση για όσα μας επιφυλάσσουν για το μέλλον του τόπου μας. Μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης την οποία αξίζει να παρακολουθήσουμε όλοι:

Σάββατο 30 Μαρτίου στις 7 μμ στο Γρυπάρειο

Για το Νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό.
Για να μη μας πιάσουν πάλι στον ύπνο.

Έχει αμαρτωλό παρελθόν αυτή η διαδικασία και πολύ φοβόμαστε θα έχει και μια ακόμα πιο αμαρτωλή συνέχεια.

poster-xwrotaksiko-web

Την Κυριακή πάντα ακάματοι οι συντελεστές της Θ.Ο.Μ. παλεύουν για να κρατήσουν ζωντανό στο νησί μας το κύτταρο του πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα της ΚΔΕΠΠΑΜ  με ελεύθερη είσοδο.

Με τίτλο «Βραδιά Θεάτρου – αόρατος θίασος», η Θ.Ο.Μ. διοργανώνει γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Θεάτρου. Θα συμμετάσχουν και οι μουσικοί Βίκυ Σταθοπούλου, Βασίλης Αντωνίου, Πέτρος Βερώνης και Ντάνιελ Κουσαθανάς.

Κυριακή λοιπόν, 31 Μαρτίου, ώρα 8 μμ στο Ματογιάννι!
Μια ακόμα δυναμική παρουσία της η Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, φροντίζει ανελλιπώς για την πνευματική τροφή μας.

aoratos thiasos l

Ακόμα ένας Προϋπολογισμός χαμηλών προσδοκιών για τη Μύκονο.

Στη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου που έγινε χτες σε συνέχεια της προχτεσινής συνεδρίασης, συζητήθηκαν τα θέματα:

Α.1. -Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2013 

Β.1. -Περί έγκρισης από το Δ. Σ. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’

 Β.2.  -Περί έγκρισης από το Δ. Σ. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. Π. Α. ΜΥΚΟΝΟΥ 

Β.3.  – Περί έγκρισης από το Δ. Σ. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ’

Β.4.    -Εξέταση διαφόρων θεμάτων – εγγράφων – αιτήσεων

Όλοι οι προϋπολογισμοί υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει. Σημειωτέον τον Προϋπολογισμό καταψήφισε και ο σύμφωνα με πληροφορίες μας διατελών υπό ανεξαρτητοποίηση δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Λευτέρης Σικινιώτης.

Ο τρόπος που συντάχτηκε ο Προϋπολογισμός του 2013, τα αναγκαστικά «μαγειρέματα» τελευταίας ώρας και η όλη διαδικασία, πολύ φοβόμαστε ότι θα έχουν σαν αποτέλεσμα να επιστραφεί (για μια ακόμα φορά) από την Επίτροπο για επανασύνταξη και επανέγκριση.

EGGRAFO KEPOM 201212
Η ΚΕΠΟΜ για το θέμα της «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Μυκόνου» κατέθεσε το εξής υπόμνημα.

Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία που δημιουργείται  στην εξέταση και ψήφιση του προϋπολογισμού  από την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  να στείλει μόλις στις 18 Δεκεμβρίου με την μορφή του επείγοντος νέες οδηγίες  για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ για το 2013.

Με την νέα αυτή απόφαση  γίνεται προσπάθεια να αποτρέπεται η κατάρτιση πλασματικών προϋπολογισμών αφού η υπερεκτίμηση των εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί τελικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας για την παρακολούθησή του στο οικονομικό έτος που αναφέρεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δαπάνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός από το ΔΣ είναι να έχει ψηφιστεί από την οικονομική επιτροπή. Ο σημερινός προϋπολογισμός δεν έχει την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αφού δεν υπήρχε χρόνος  για να καταρτιστεί εκ νέου και να  εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή.

Από την μελέτη των οικονομικών στοιχείων που απαρτίζουν τον προϋπολογισμό  του Δήμου Μυκόνου για το 2013, οδηγούμαστε στις εξής παρατηρήσεις:

Η μέχρι τώρα διαχείριση του Δήμου από τα ίδια πρόσωπα  με εναλλαγή θέσεων  και με τον Δήμαρχο και τους δύο αντιδημάρχους να έχουν παραπεμφθεί για απιστία σε βαθμό κακουργήματος  θέτει  εκ προοιμίου τον προϋπολογισμό για το 2013 σε καθεστώς αμφισβήτησης.

Αναλυτικότερα επί του Προϋπολογισμού για το 2013 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Η σκιά του σκανδάλου αλλά και η αυστηρότητα ελέγχου των ενταλμάτων πληρωμής από την Επίτροπο  οδηγούν σε τάση για εξυγίανση της λειτουργίας του Δήμου.
  2. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι στα έσοδα ο Δήμος κατάφερε παρά την κρίση να εισπράξει μεγάλο μέρος των διαμορφωθέντων έως 31/12/12 και σε μερικές περιπτώσεις υπερέβαλλε εαυτόν, ειδικά όσον αφορά έσοδα παρελθόντων ετών, που εκεί τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά μεν αλλά μαζί με τα ξερά φαίνεται σε μερικές περιπτώσεις να κάηκαν και τα χλωρά αφού πολλοί συμπολίτες μας αναγκάζονται να προσφύγουν δικαστικώς για αυθαίρετες χρεώσεις και υπερβολικά πρόστιμα.
  3. Διακρίνεται  τραγική αδυναμία του Δήμου να ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Έχουν χαθεί εξαιτίας αυτής της αδυναμίας σημαντικές ευκαιρίες για αναπτυξιακά έργα για Παιδεία, Υγεία κλπ. που θα βελτίωναν σίγουρα τις παροχές στο νησί ειδικά στις δύσκολες μέρες που περνάμε με τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ να έχουν μειωθεί κατά 60%. Η ανεπάρκεια του Δήμου σε αυτόν τον τομέα φαίνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει εδικό γραφείο για την σύνταξη φακέλων ΕΣΠΑ αλλά και από την υποτονική διεκδίκηση κρατικών κονδυλίων.
  4. Τα έσοδα του Δήμου για το 2011 δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητα,  όμως αυτά δεν φαίνονται  σε μας τους πολίτες σε παροχές. Η πολιτική της λιτότητας έχει αναδείξει σε πολυτέλεια βασικές ανάγκες στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής και στην καθημερινότητα του πολίτη. Η ελλιπής έως ανεπαρκής καθαριότητα μιλάει από μόνη της καθώς και η απουσία πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά την προηγούμενη χρονιά και η μηδενική πρόβλεψη για το 2013.
  5. Ενώ σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2011 ο Δήμος στις 31.12.2011 είχε ταμείο 3.063.460,30 ευρώ, προμηθευτές από το 2010 και μετά παραμένουν απλήρωτοι.
  6. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί κωδικοί δαπανών για το 2012 είναι μηδενικοί  που σημαίνει ότι τα ταμειακά αποθέματα του Δήμου δεν επιτρέπουν την κίνησή τους και οι πληρωμές έχουν μπλοκάρει.
  7. Οι συντηρήσεις κτιρίων και δρόμων είναι μηδενικές.
  8. Εξακολουθεί η κατασπατάληση ενέργειας για την ηλεκτροδότηση των δρόμων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς στην ουσία το νησί να είναι καλά φωτισμένο, κυριολεκτικά να τρώει κάποιες περιοχές το μαύρο σκοτάδι, ενώ οι πολίτες αναγκάζονται να αγοράσουν μόνοι τους λαμπτήρες που καίγονται στον δημόσιο φωτισμό της  γειτονιάς τους.
  9. Διαφωνούμε με την πρόβλεψη πληρωμής 1.085.000 σε ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων, θεωρώντας ότι υπάρχει κακοδιαχείριση σε αυτόν το τομέα με ευθύνη του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Μια σωστή διαχείριση και λειτουργία της σχεδόν ανύπαρκτης ανακύκλωσης θα απέφερε και έσοδα στον Δήμο. Σχετική πρόταση  που επεξεργάζονται πολίτες του νησιού, θα την υποστηρίξουμε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και ως παράταξη στο άμεσο μέλλον.
  10. Η Άνω Μερά εξακολουθεί να είναι ξεχασμένη. Το πιο σοβαρό της πρόβλημα , το αποχετευτικό, δεν προβλέφθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Κλείνοντας, την παρέμβασή μας και τον σχολιασμό επί του υποβληθέντος προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2013, κρίνουμε ότι εκτός από την αδυναμία της συμπολίτευσης να διαχειριστεί ορθά τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα του νησιού, ο προϋπολογισμός εκφράζει ένα πλάνο διοίκησης εξαιρετικά χαμηλών προσδοκιών. Η εικόνα που δυστυχώς αναδύεται  για το μέλλον του νησιού είναι αυτή των ελάχιστων κοινωνικών παροχών, των διαλυμένων κοινωνικών δομών, της υποβάθμισης της καθημερινότητάς μας. Μαζί με αυτά είναι αμφίβολη και η ποιοτική τουριστική ταυτότητα του νησιού. Αν και  για αρκετά από αυτά οι αιτίες εντοπίζονται τοπικά, στα σκάνδαλα και τη διαφθορά που υπεξαίρεσαν τεράστια ποσά από το Δημοτικό Ταμείο (χρήματα που θα έδιναν την δυνατότητα στον Δήμο να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς), δεν μπορούμε να μην  υποδείξουμε  ότι ειδικά αυτός ο προϋπολογισμός μας υπενθυμίζει, αλλά και αντανακλά την γενική κρίση της χώρας, την πενία των πόρων,  την λιτότητα, την  φτώχεια των πολιτών, των ηθικό ξεπεσμό των πολιτικών, την ανικανότητα να υπάρξει βιώσιμο σχέδιο για το μέλλον.

Οι παραπάνω λόγοι είναι ενδεικτικοί και αποτελούν την ελάχιστη τεκμηρίωση που μας αναγκάζει στην καταψήφιση του προϋπολογισμού. Οι ίδιοι και πολλοί άλλοι λόγοι, που κατά καιρούς έχουμε καταθέσει και υποστηρίξει ενώπιόν σας, δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην συμπολίτευση για την χρηστή διοίκηση του Δήμου.

Για την ΚΕΠΟΜ

Η Δημοτική Σύμβουλος

Άννα Καμμή

Το μυκονιάτικο βιβλίο στο προσκήνιο

Έκθεση βιβλίου με άρωμα Μυκόνου διοργανώνεται στην πλαϊνή αίθουσα της ΚΔΕΠΠΑΜ (γωνία Παναχράντου και Ν. Καλογερά). Θα διαρκέσει από 3/9/2012 μέχρι τις 14/9/2012
Συγγραφείς του νησιού μας και ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών έχει προγραμματιστεί να παρουσιάσουν το έργο τους.

Από το Raku, στην Αμπελουργία, …στη Μουσική.

Kεραμικό με την τεχνική Raku, του εργαστηρίου της Σταυρούλας Κιουλάφα από τις Μανολάτες της Σάμου- συλλογή Scala Gallery

Η ΚΔΕΠΑΜ μας προσκαλεί στο Aνοιχτό μάθημα του τμήματος κεραμικής, που θα γίνει το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ, στην παραλία της Αγίας Άννας στο Καμνάκι, με θέμα την παραδοσιακή Ιαπωνική κεραμική των RAKU. Τα κεραμικά της τεχνικής  Raku ψήνονται σε ανοικτό φούρνο και η όλη διαδικασία είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές και ενδιαφέρουσες στην κεραμική.

Ο Ερασιτεχνικός Οινοελαιουργικός Σύνδεσμος Μυκονίων μας καλεί το Σάββατο 26 Μάρτη στις 18.00 στο κτίριο της παλιάς Κοινότητας στην πλατεία Άνω Μεράς για την παρακολούθηση ενός ταχύρυθμου σεμιναρίου που αφορά τις καλλιεργητικές φροντίδες του αμπελιού από τώρα ως το καλοκαίρι. Όσοι λοιπόν φίλοι και καλλιεργητές της αμπέλου -μέλη ή όχι του ΕΡΟΣ- επιθυμούν να ενημερωθούν, είναι ευπρόσδεκτοι στην ανοικτή αυτή εκδήλωση. Όπως πάντα η βραδιά θα κλείσει με σαμπουνοσύναξη.

Ομιλητής θα είναι ο Αμπελουργός και Οινοποιός Δημήτρης Γεώργας και το θέμα που θα αναπτύξει θα έχει τον τίτλο: «Αμπέλι Εαρινή Φροντίδα».

~~~

Με τίτλο: Σάββατο Παίζουμε, Κυριακή Τραγουδάμε, η Μουσική Σχολή Δημήτρη Finnis διοργανώνει το Σάββατο 26/3 και την Κυριακή 27/3/2011 το 9ο Πολιτιστικό Διήμερο Μουσικής, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο με ώρα έναρξης την 20.30

Νέον Έργο: Όταν ο μη Πολιτισμός συνάντησε την μη Ενωμένη Μύκονο*

Με αφορμή τις ανακατατάξεις και συγχωνεύσεις που προβλέπει ο νόμος «Καλλικράτης» ορίστηκαν νέες αρμοδιότητες για την ΚΔΕΠΑΜ και τον νέο Οργανισμό με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης. Η πρώτη πλέον ασχολείται με εκπαιδευτικά προγράμματα, Πινακοθήκη, περιβαλλοντικά, καθαριότητα παραλιών, Σφαγεία κλπ. Ο δεύτερος παίρνει όλο το «πολιτιστικό πακέτο» που συμπεριλαμβάνει το Γρυπάρειο, την Μουσική Σχολή, το Θέατρο της Λάκκας, τον Δημοτικό Κινηματογράφο, την Δημοτική Εφημερίδα, τον Αθλητισμό, την Πρόνοια κ.ά.

Κι ενώ όλοι πίστευαν ότι ήταν μια καλή αφορμή να μπεί ο πολιτισμός σε μια σωστή βάση, όπου χωρίς αποκλεισμούς θα συμμετείχαν ισότιμα οι φορείς που τον συναποτελούν και επί χρόνια πασχίζουν για την πολιτιστική πρόοδο της Μυκόνου, δυστυχώς επεκράτησε άλλος προσανατολισμός.

Η νέα Δημοτική Αρχή συνεχίζει την τακτική της προηγούμενης. Ετούτοι εδώ όμως προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, μην κρατώντας ούτε τα προσχήματα μιας κατ’ επίφασιν αξιοκρατικής επιλογής. Δεν βρήκαν ούτε έναν έστω και δοτό συμπολίτη μας, από ξεχασμένο σύλλογο σφραγίδα.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Γεώργιος Αξιώτης που διορίστηκαν από τη νέα Δημοτική Αρχή την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου είναι:

Πρόεδρος, Κουσαθανάς-Μέγας (με αναπληρωματικό τον Κοντομήτρο Θρασύβουλο), Αντιπρόεδρος, Μπάλλας Δημήτρης (αναπλ. Κονταράτος Ιωάννης),

Μέλη, Γρυπάρη Σοφία (Σκαγιάς Δημήτρης), Μιχελή Άννα (Παπουτσά Δέσποινα), Λυκούρη Φρασκούλα (Μονογιού Αικατερίνη),Καλπουρτζή Ελένη (Τζάκος Αλέξανδρος), Θεοχάρης Γιάννης (Κουσαθανάς Σταύρος), Ράμπιας Αναστάσιος (Λυριστής Ιωάννης), Κουκάς Αλέξανδρος (Δήμας Γεώργιος), Σκόρδος Γεώργιος (Κατρατζόπουλος Αναστάσιος), Πάουλα Αναστασία (Μανδηλαράς Λοΐζος), Καλαμαράς Κυριάκος (Ξυδάκης Ευάγγελος), Γρυπάρη Ειρήνη (Τρομπούκης Ιωάννης),

Εξ άλλου από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης ορίσθηκαν οι: Λοΐζου Άννα (Συριανού Φλώρα), Δήμου Αλέκα (Γρυπάρης Γεώργιος)

Ενώ χωρίς καμμία τύχη ήταν η πρόταση της Δέσποινας Νάζου από την Κ.Ε.Πο.Μ. που πρότεινε τους: Άννα Καμμή Καμμή (Δ. Ρουσουνέλο), Ηλία Αθυμαρίτη (Δ. Χανιώτη) αλλά δεν ψηφίστηκε.

Η Διαμαρτυρία του Συλλόγου Γυναικών

Την έντονη διαμαρτυρία του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασε ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 3 Μαρτίου 2011. Είναι μια δυναμική και δίκαιη διαμαρτυρία εναντίον μιας Αρχής που δεν σεβάστηκε την προσφορά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων του Πολιτισμού στο νησί. Η διαμαρτυρία για πρώτη φορά είναι τόσο έντονη και δυναμική φτάνοντας μέχρι την ομόφωνη απόφαση: «να διακόψουν κάθε συμμετοχή του Συλλόγου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος, αρχής γενομένης από το Καρναβάλι της ΚΔΕΠΑΜ»

Προς: τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου

Θέμα:  Διαμαρτυρία για την απουσία εκπροσώπησης του ΔΣ του Συλλόγου

στους Πολιτιστικούς Οργανισμούς του Δήμου

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου για περισσότερο από τριάντα χρόνια,   παράγει πολιτισμό, συντηρεί και διαδίδει τις παραδόσεις, ενισχύει και υποστηρίζει ενεργά κάθε πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου με εθελοντική προσφορά των μελών του.

Ένα από τα αιτήματα προς τον Δήμο , ήταν και η δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου για να  στεγάσει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των φορέων του.  Πολλές δραστηριότητες του Συλλόγου όπως η Θεατρική και Χορευτική ομάδα, τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια  καθώς και η διοργάνωση Καρναβαλιού την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ενσωματώθηκαν  στην ΔΕΠΠΑΜ, σταδιακά από την ίδρυσή της, με μεγάλη μας ικανοποίηση, και αποτελούν πλέον δραστηριότητες του Δήμου.

Παρά την συμβολή μας στην πραγματοποίηση αυτών και άλλων πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν ζητήθηκε από την Δημοτική Αρχή στον Σύλλογο να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στα ΔΣ των Πολιτιστικών Οργανισμών του Δήμου. Για αυτόν τον λόγο τα  τελευταία χρόνια ο Σύλλογος  έχει επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί και εγγράφως στην Δημοτική Αρχή, εισπράττοντας μόνο υποσχέσεις και ανούσιες δικαιολογίες.

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης» (Γρυπάρειο), όπου πλέον μεταφέρθηκαν όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου. Ορίστηκαν συνολικά 30 μέλη – συμπολίτες μας, από τα οποία 15 τακτικά και 15 αναπληρωματικά. Τα 26 από αυτά ορίστηκαν από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου  και ανάμεσά τους δεν υπήρξε ούτε ένα μέλος από κανένα διοικητικό συμβούλιο των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού μας,  και φυσικά ούτε του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό δείχνει την άποψη που έχει η Δημοτική Αρχή για τους Συλλόγους και την προσφορά τους στον τόπο.

Άποψή μας είναι ότι η εκπροσώπηση των Πολιτιστικών Συλλόγων και του Συλλόγου μας  στα ΔΣ των Πολιτιστικών Οργανισμών του Δήμου θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, και για αυτό θα έπρεπε να προτείνεται μέλος από τα  ίδια τα ΔΣ  των Συλλόγων αντί τον ορισμό ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους.

Με την στάση της αυτή η πλειοψηφία του ΔΣ του Δήμου Μυκόνου δείχνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην αντιμετώπιση των πολιτών παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις.

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι δεν εκτιμάται το έργο του Συλλόγου από τη Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να θεωρείται απαραίτητη η εκπροσώπησή του στα ΔΣ των Δημοτικών Πολιτιστικών οργανισμών και Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, σε ένδειξη δυσαρέσκειας και διαμαρτυρίας και αφού η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου  θεωρεί ότι δεν μπορούμε να έχουμε λόγο και ψήφο στα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών του φορέων, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου  αποφασίζουν ομόφωνα να διακόψουν κάθε συμμετοχή του Συλλόγου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος, αρχής γενομένης από το Καρναβάλι της ΚΔΕΠΑΜ.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος           Η Γραμματέας

Άννα Καμμή             Δήμητρα Νάζου

*Πηγή: blog Όλα στα Κάρβουνα

Αρέσει σε %d bloggers: