Στο Γρυπάρειο: Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί. – Προοπτικές και απειλές

Ένα πολύ ενδιαφερον σεμινάριο σχετικά με τον Τουρισμό Κρουαζιέρας διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τη σημαντική αυτή εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Δήμος Μυκόνου.
Τίτλος του Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί: προοπτικές και απειλές»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3/12 έως την Κυριακή 7/12, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μυκόνου.

​Είναι απαραίτητο γ​ια να δηλωθούν συμμετοχές να γίνει εγγραφή στο link που φαίνεται στα υλικά ενημέρωσης (αφίσα και Δελτίο Τύπου)​.
http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=156
Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο σε θέματα που ευχόμαστε να αποτελέσουν αφορμή για σοβαρό προβληματισμό και να σκύψουν πάνω στα συμπεράσματα οι φορείς του νησιού όχι μόνο ως φορείς μιας άτυπης και διεκπεραιωτικής «αιγίδας» (Δήμος, Τουριστική Επιτροπή, Λιμενικό Ταμείο) αλλά και επαγγελματικές συλλογικότητες όπως ξενοδόχοι, καταστηματάρχες και όλο το κύκλωμα του τουρισμού στο νησί μας.
Όλα τα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά το 25, 26, 27, 28 επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην περίπτωση του νησιού μας.

1 Εισαγωγή στο κλάδο της κρουαζιέρας: Σύγχρονες Τάσεις & Εξελίξεις στο διεθνή κλάδο Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 09:00 10:00 1
2 Οικονομικές επιδράσεις της κρουαζιέρας στο νησιωτικό σύστημα Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 10:00 11:00 1
3 Κοινωνικές επιδράσεις-Στάσεις και αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας προορισμών κρουαζιέρας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 11:00 12:00 1
4 Κρουαζιέρα και οι περιβαλλοντικές πιέσεις στο σύστημα του προορισμού Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 12:00 13:00 1
5 Ανάπτυξη προορισμών και η έννοια της φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 14:00 15:00 1
6 Μέθοδοι αξιολόγησης της ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 15:00 16:00 1
7 Δείκτες φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 16:00 17:00 1
8 Ολοκληρωμένα μοντέλα αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 17:00 18:00 1
9 Γαλάζια Ανάπτυξη: τομεακές πολιτικές Μαρία Λεκάκου 2 09:00 10:00 1
10 Η συμβολή της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία Μαρία Λεκάκου 2 10:00 11:00 1
11 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Εμπόδια και προοπτικές Μαρία Λεκάκου 2 11:00 12:00 1
12 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Η αειφορία του κλάδου Μαρία Λεκάκου 2 12:00 13:00 1
13 Κρουαζιέρα : το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Μαρία Λεκάκου 2 14:00 15:00 1
14 Ανάπτυξη κρουαζιέρας και λιμενικές υποδομές Μαρία Λεκάκου 2 15:00 16:00 1
15 Εμπόδια και προοπτικές στην ανάπτυξη λιμενικών υποδομών Μαρία Λεκάκου 2 16:00 17:00 1
16 Εθνική Λιμενική Πολιτική και επενδύσεις Μαρία Λεκάκου Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 2 17:00 18:00 1
17 Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πολιτικών – Βασικοί όροι Πέτρος Καβάσαλης 3 12:00 13:00 1
18 Μοντέλα Πολιτικών και Λήψη Αποφάσεων Πέτρος Καβάσαλης 3 13:00 14:00 1
19 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός Ι Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 14:00 15:00 1
20 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός ΙΙ Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 15:00 16:00 1
21 Ηλέκτρονική Διαβούλευση και web 2.0 – Τhe state of the art . Εργαλεία και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τη Δημόσια Διοίκηση στη Τοπική αυτοδιοίκηση Γεώργιος Καραμανώλης 3 16:00 17:00 1
22 Μέθοδοι κινητοποίησης ανθρώπινων δικτύων και κοινωνικοί εταίροι για την επίλυση τοπικών προβλημάτων με την χρήση ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 3 17:00 18:00 1
23 Εργαλεία και Τεχνολογίες συνεργατικής λήψης αποφάσεων μέσα από παραδείγματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχής και συνεργασίας web 2.0 Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 18:00 19:00 1
24 «Ανοικτές Πολιτικές – Ανοικτές Τεχνολογίες – Ανοικτή Καινοτομία»Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 19:00 20:00 1
25 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου- Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (drivers) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 09:00 10:00 1
26 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (pressures) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 10:00 11:00 1
27 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης (State-impacts) Μαρία Λεκάκου 4 11:00 12:00 1
28 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής (responses) Μαρία Λεκάκου 4 12:00 13:00 1
29 Τρόποι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με ΤΠΕ Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 14:00 15:00 1
30 Μελέτη περίπτωσης ΕΤΑ (m-goverment) σχεδιασμος – ανάλυση -αποτίμηση – τρόποι βελτιστοποίησης Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 15:00 16:00 1
31 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (I) σχεδιασμός Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 16:00 17:00 1
32 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (II) υλοποίηση και ανάλυση Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 17:00 18:00 1
33 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (I) Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 09:00 10:00 1
34 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (II) casestudy Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 10:00 11:00 1
35 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της συμμετοχής των πολιτών Πέτρος Καβάσαλης 5 11:00 12:00 1
36 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Πέτρος Καβάσαλης 5 12:00 13:00 1
37 Παρουσίαση εργαλείων gamification για την οπτικοποίηση προβλημάτων Γεώργιος Καραμανώλης 5 14:00 15:00 1
38 Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων βασισμένα στον πληθοπορισμό (crowdsourcing). Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 5 15:00 16:00 1
39 Αποτελέσματα -Συζήτηση Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 16:00 17:00 1
40 Αποτελέσματα -Συζήτηση 

 

ΑΦΙΣΑ_ΛΕΚΑΚΟΥ_Mύκονος

Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 17:00 18:00

 

Η Δέσποινα Νάζου στο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου

Αρχίζουμε σήμερα, την επίσημη δημοσιοποίηση ονομάτων, φωτογραφιών
και  βιογραφικών των συμπολιτών μας που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο
της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου για τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου
2014 με επικεφαλής την Άννα Καμμή. Θα συνεχίσουμε σταθερά να
ενημερώνουμε την ιστοσελίδα μας. Αρχή σήμερα, τιμητικά ως πρώτη μεταξύ ίσων,
η Δέσποινα Νάζου που μας εκπροσώπησε ως επικεφαλής στις εκλογές του 2010.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΑΖΟΥ (Μαδούπα)

despina 2ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε το 1967 και κατοικεί στη Μύκονο.

Είναι κοινωνική ανθρωπολόγος  με πρώτο πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο πανεπιστήμιο της Ουαλίας, διδακτορική διατριβή και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εργάζεται  ως Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  στη Χίο  (Πανεπιστημίου Αιγαίου). Είναι επίσης επιστημονική συνεργάτης/ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για τα κοινά της Μυκόνου, για την άσκηση της δημοκρατίας πάνω στο νησί, συμμετείχε στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας Η ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ.

Η αγάπη της για την ντόπια πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και η πεποίθηση ότι μέσα από τις ποικίλων ειδών συλλογικότητες καλλιεργείται η δημοκρατική συνείδηση των πολιτών και σφυρηλατείται «η κοινωνία των πολιτών», την οδήγησαν στην συμμετοχή της στον Πολιτιστικό – Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου μέσα από διάφορες θέσεις, εντός και εκτός του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Με μια δημόσια δράση μακριά από ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και με καθαρό, τολμηρό πολιτικό λόγο, υπήρξε πάντα ορατή στη τοπική κοινωνία μέσα από ποικίλες δημόσιες δραστηριότητες όπως η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ που σταμάτησε το σκανδαλώδες έργο της μαρίνας στον Άη-Χαραλάμπη, αλλά και πολιτιστικές δράσεις  όπως η Κινηματογραφική Λέσχη Μυκόνου.

Ήταν πάντα  παρούσα στη πολιτική σκηνή όταν το απαίτησαν οι καιροί, τόσο μέσα από την υποψηφιότητά της ως δημοτική σύμβουλος στη ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ το 1998, όσο και μέσα από την υποψηφιότητά της ως ανεξάρτητη συνεργαζόμενη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ  στις βουλευτικές εκλογές του  2007. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 ήταν επικεφαλής- υποψήφια δήμαρχος της ΚΕΠΟΜ. Και πάλι είναι παρούσα ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος της ίδιας παράταξης στις επερχόμενες εκλογές του Μαίου 2014.

Την περίοδο 2011-2012, διετέλεσε δημοτική σύμβουλος της ΚΕΠΟΜ στο Δήμο Μυκόνου

Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Γ. Ξυδάκη και έχει έναν γιό.

Με την Άννα Καμμή δυναμικά η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014

ANNA KAMMH-FOTO 14 lowΜε βαθιά μέσα μας ριζωμένη την πεποίθηση ότι η Μύκονος βρίσκεται σε αποφασιστική καμπή της νεώτερης ιστορίας της, ότι χρειάζεται όλες τις δημοκρατικές φωνές που μπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή και ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί και παρόντες, η Κ.Ε.ΠΟ.Μ. κατεβαίνει δυναμικά στο στίβο των Δημοτικών Εκλογών.

Μαζί μας ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας που ισότιμα και καθαρά, χωρίς συναλλαγές και αστερίσκους, συμπαρατάσσονται στο πλαίσιο γνωστών αγωνιστικών, διεκδικητικών και ξεκάθαρων θέσεων. Μαζί θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τον δήμο της Μυκόνου.

Καθήκον μας να διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις μας και να αντιπαρατεθούμε σε όσα κάποιοι κύκλοι απεργάστηκαν και δυστυχώς θρασύτατα εξακολουθούν να απεργάζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Υψώσαμε τείχος μπροστά σε κείνους που λεηλάτησαν τον πλούτο του νησιού μας στο παρελθόν. Υψώνουμε και σήμερα ένα ανάχωμα για να μην περάσουν διχαστικές και οπισθοδρομικές τακτικές, που μέσα από ανίερες συμμαχίες στοχεύουν στη διαιώνιση της κατάστασης που βιώσαμε. Η Μύκονος, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, θα προχωρήσει μπροστά και είμαστε εμείς με τις επεξεργασμένες θέσεις μας και την καθαρή φωνή μας που θα εγγυηθούμε γι αυτό.

Οι θέσεις μας υπήρξαν πάντα γνωστές και έγκαιρα γνωστοποιημένες στους συμπολίτες μας.

Οι θέσεις μας ήταν πάντα βγαλμένες μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι θέσεις μας είναι πάντα διαυγείς και διάφανες.

Το ίδιο γνωστή, διάφανη, δημοκρατική και διαυγής είναι η συμμετοχή μας στα κοινά της Μυκόνου.

Αυτές τις θέσεις καλείται να υπηρετήσει σαν επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου η Άννα Καμμή, γνωστή για την αγωνιστικότητά της και δοκιμασμένη στα κοινά σε όλα τα επίπεδα.

Καιρός να ενδυναμώσουμε τις άμυνές μας.

Καιρός να δώσουμε αξία και δύναμη στον ενεργό πολίτη.

Καιρός να ψηφίσουμε με την καρδιά μας.

Καιρός να γυρίσουμε σελίδα.

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου

Βιογραφικό της Άννας Καμμή

Γεννήθηκε στην Μύκονο τον Φεβρουάριο του 1966.

Αποφοίτησε το 1989 από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Για πολλά χρόνια ασχολείται στον Τουρισμό ως υπεύθυνη Τουριστικού Γραφείου. Από το 2012 παρακολουθεί τμήμα e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων».
Είναι παντρεμένη με τον Γαρύφαλλο Γαρυφάλλου και μητέρα τριών παιδιών.

Στις εκλογές του 2010 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της ΚΕΠΟΜ και από το 2012 είναι Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Μυκόνου, Γραμματέας του ΔΣ του Δήμου καθώς και μέλος της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου.

Πεποίθησή της: Είναι υποχρέωση όλων μας ή ενεργή συμμετοχή στα κοινά. H οικογενειακή της παράδοση και η προσωπική της διαδρομή το αποδεικνύει. Από τα μαθητικά της χρόνια έως σήμερα είναι παρούσα σε συλλογικότητες που την αφορούσαν, μαθητικές και φοιτητικές , συλλόγους γονέων, πολιτιστικούς συλλόγους και κινήσεις πολιτών.

Η πορεία αυτή την έχει διδάξει πως τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με συνεχείς αγώνες και διεκδικήσεις!

Με την συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο της ΚΕΠΟΜ επιδιώκει να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις και από οποιαδήποτε θέση κληθεί να υπηρετήσει στην προάσπιση και τον εκδημοκρατισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αξιοκρατία, την διαφάνεια, το νοικοκύρεμα και στην αλλαγή που χρειάζεται η Διοίκηση του Δήμου Μυκόνου.

Αρέσει σε %d bloggers: