τουρισμός

Στο Γρυπάρειο: Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί. – Προοπτικές και απειλές

Posted on Updated on

Ένα πολύ ενδιαφερον σεμινάριο σχετικά με τον Τουρισμό Κρουαζιέρας διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τη σημαντική αυτή εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα του ο Δήμος Μυκόνου.
Τίτλος του Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Πολιτικές Ανάπτυξης κρουαζιέρας και marquee προορισμοί: προοπτικές και απειλές»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3/12 έως την Κυριακή 7/12, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μυκόνου.

​Είναι απαραίτητο γ​ια να δηλωθούν συμμετοχές να γίνει εγγραφή στο link που φαίνεται στα υλικά ενημέρωσης (αφίσα και Δελτίο Τύπου)​.
http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=156
Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο σε θέματα που ευχόμαστε να αποτελέσουν αφορμή για σοβαρό προβληματισμό και να σκύψουν πάνω στα συμπεράσματα οι φορείς του νησιού όχι μόνο ως φορείς μιας άτυπης και διεκπεραιωτικής «αιγίδας» (Δήμος, Τουριστική Επιτροπή, Λιμενικό Ταμείο) αλλά και επαγγελματικές συλλογικότητες όπως ξενοδόχοι, καταστηματάρχες και όλο το κύκλωμα του τουρισμού στο νησί μας.
Όλα τα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά το 25, 26, 27, 28 επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην περίπτωση του νησιού μας.

1 Εισαγωγή στο κλάδο της κρουαζιέρας: Σύγχρονες Τάσεις & Εξελίξεις στο διεθνή κλάδο Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 09:00 10:00 1
2 Οικονομικές επιδράσεις της κρουαζιέρας στο νησιωτικό σύστημα Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 10:00 11:00 1
3 Κοινωνικές επιδράσεις-Στάσεις και αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας προορισμών κρουαζιέρας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 11:00 12:00 1
4 Κρουαζιέρα και οι περιβαλλοντικές πιέσεις στο σύστημα του προορισμού Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 12:00 13:00 1
5 Ανάπτυξη προορισμών και η έννοια της φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 14:00 15:00 1
6 Μέθοδοι αξιολόγησης της ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 15:00 16:00 1
7 Δείκτες φέρουσας ικανότητας Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 16:00 17:00 1
8 Ολοκληρωμένα μοντέλα αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας προορισμών Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 1 17:00 18:00 1
9 Γαλάζια Ανάπτυξη: τομεακές πολιτικές Μαρία Λεκάκου 2 09:00 10:00 1
10 Η συμβολή της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία Μαρία Λεκάκου 2 10:00 11:00 1
11 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Εμπόδια και προοπτικές Μαρία Λεκάκου 2 11:00 12:00 1
12 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό: Η αειφορία του κλάδου Μαρία Λεκάκου 2 12:00 13:00 1
13 Κρουαζιέρα : το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Μαρία Λεκάκου 2 14:00 15:00 1
14 Ανάπτυξη κρουαζιέρας και λιμενικές υποδομές Μαρία Λεκάκου 2 15:00 16:00 1
15 Εμπόδια και προοπτικές στην ανάπτυξη λιμενικών υποδομών Μαρία Λεκάκου 2 16:00 17:00 1
16 Εθνική Λιμενική Πολιτική και επενδύσεις Μαρία Λεκάκου Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 2 17:00 18:00 1
17 Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πολιτικών – Βασικοί όροι Πέτρος Καβάσαλης 3 12:00 13:00 1
18 Μοντέλα Πολιτικών και Λήψη Αποφάσεων Πέτρος Καβάσαλης 3 13:00 14:00 1
19 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός Ι Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 14:00 15:00 1
20 Διαμόρφωση Πολιτικών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός ΙΙ Πέτρος Καβάσαλης Μαρία Λεκάκου 3 15:00 16:00 1
21 Ηλέκτρονική Διαβούλευση και web 2.0 – Τhe state of the art . Εργαλεία και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τη Δημόσια Διοίκηση στη Τοπική αυτοδιοίκηση Γεώργιος Καραμανώλης 3 16:00 17:00 1
22 Μέθοδοι κινητοποίησης ανθρώπινων δικτύων και κοινωνικοί εταίροι για την επίλυση τοπικών προβλημάτων με την χρήση ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 3 17:00 18:00 1
23 Εργαλεία και Τεχνολογίες συνεργατικής λήψης αποφάσεων μέσα από παραδείγματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχής και συνεργασίας web 2.0 Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 18:00 19:00 1
24 «Ανοικτές Πολιτικές – Ανοικτές Τεχνολογίες – Ανοικτή Καινοτομία»Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης Γεώργιος Καραμανώλης Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 3 19:00 20:00 1
25 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου- Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (drivers) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 09:00 10:00 1
26 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αναγνώριση των πιέσεων του κλάδου στο προορισμό (pressures) Ευαγγέλια Στεφανιδάκη 4 10:00 11:00 1
27 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης (State-impacts) Μαρία Λεκάκου 4 11:00 12:00 1
28 Μελέτη Περίπτωσης: Η φέρουσα ικανότητα της Μυκόνου – Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής (responses) Μαρία Λεκάκου 4 12:00 13:00 1
29 Τρόποι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με ΤΠΕ Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 14:00 15:00 1
30 Μελέτη περίπτωσης ΕΤΑ (m-goverment) σχεδιασμος – ανάλυση -αποτίμηση – τρόποι βελτιστοποίησης Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 15:00 16:00 1
31 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (I) σχεδιασμός Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 16:00 17:00 1
32 Workshop σχεδιασμός ερωτηματολογίου με google forms (II) υλοποίηση και ανάλυση Μανώλης Σοφιανόπουλος 4 17:00 18:00 1
33 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (I) Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 09:00 10:00 1
34 Η χρήση των social media στην αποτύπωση της κοινής γνώμης (II) casestudy Μανώλης Σοφιανόπουλος 5 10:00 11:00 1
35 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της συμμετοχής των πολιτών Πέτρος Καβάσαλης 5 11:00 12:00 1
36 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο τοπικό επίπεδο: η σημασία της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Πέτρος Καβάσαλης 5 12:00 13:00 1
37 Παρουσίαση εργαλείων gamification για την οπτικοποίηση προβλημάτων Γεώργιος Καραμανώλης 5 14:00 15:00 1
38 Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων βασισμένα στον πληθοπορισμό (crowdsourcing). Μελέτη περίπτωσης Γεώργιος Καραμανώλης 5 15:00 16:00 1
39 Αποτελέσματα -Συζήτηση Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 16:00 17:00 1
40 Αποτελέσματα -Συζήτηση 

 

ΑΦΙΣΑ_ΛΕΚΑΚΟΥ_Mύκονος

Ευαγγέλια Στεφανιδάκη Μαρία Λεκάκου 5 17:00 18:00

 

Αντώνης Αντωνίνης: Δείξτε στις 18 Μαΐου ότι μας εμπιστεύεστε, δώστε μας την δύναμη να σας εκπροσωπήσουμε. Δείξτε ότι η Μύκονος θέλει αλλαγή. Στηρίξτε άξιους ανθρώπους με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά

Posted on

 

Αντώνης Αντωνίνης, Ομιλία στο Γρυπάρειο
Αντώνης Αντωνίνης, Ομιλία στο Γρυπάρειο

Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε απόψε εδώ να ακούσετε τις θέσεις μας.
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε είμαι ένας αμιγώς τουριστικός εργαζόμενος που καταθέτω τις γνώσεις μου, την θετική μου ενέργεια και την ψυχή μου 23 χρόνια στα τουριστικά πεπραγμένα του νησιού μας.
Είμαι τυχερός διότι αυτό που επέλεξα ως επάγγελμα το εξασκώ στον τόπο που μεγάλωσα και ζω και ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Είχα επίσης την τύχη να γνωρίσω την Μύκονο στις καλές εποχές της όπου οι υπηρεσίες φιλοξενίας προσφέρονταν με ζεστασιά και απλότητα όπως ξέρει ο Μυκονιάτης να προσφέρει χωρίς το οικονομικό αντάλλαγμα να γίνεται πρωταρχικός σκοπός.
Αυτή την προσφορά υπηρεσιών αγάπησαν οι επισκέπτες μας και τοποθέτησαν τον τόπο μας στους πιο δημοφιλείς του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη.
Αρωγός στην τουριστική ανάπτυξη της Μυκόνου όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η ιδιωτική πρωτοβουλία με παντελή έλλειψη Δημοτικής τουριστικής πολιτικής (ως μονάδες ο καθένας μας είμαστε καταπληκτικοί, αλλά έχουμε θέμα στη συνεργασία). Με αποτέλεσμα στο πέρασμα των χρόνων και χωρίς στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό και πολιτική να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο άναρχης τουριστικής ανάπτυξης αλλοτριώνοντας τις υπηρεσίες μας, το περιβάλλον μας, αλλά και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Δεν είχαμε δηλαδή ποτέ ένα πλάνο για το που είμαστε και που θα θέλαμε να φτάσουμε. Δεν υπήρξε ποτέ κάποιος να συντονίζει τις μεμονωμένες ενέργειες μας, ούτε να θέσει τους κοινούς μας στόχους.
Είμαι βέβαιος ότι έχετε όλοι σας ακούσει προτάσεις για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, για βελτίωση των υπηρεσιών μας στα λιμάνια και το αεροδρόμιο, για καλύτερη τουριστική προβολή, για εκσυγχρονισμένη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, για γραφεία πληροφοριών στις εισόδους υποδοχής τουριστών, για στόχευση και διείσδυση του προϊόντος μας σε νέες αγορές – στόχους , για διασύνδεση των Κυκλάδων μεταξύ τους και της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά μήπως είναι ουτοπικό να μιλάμε για όλα αυτά όταν το «σπίτι» μας δεν είναι νοικοκυρεμένο;
Μήπως θα έπρεπε πρώτα όπως κάνει η καλή νοικοκυρά που περιμένει επισκέπτες να τακτοποιήσουμε- λύσουμε προβλήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η έλλειψη νερού, τα κακά πάρκινγκ, η συντήρηση των μουσείων και αξιοθεάτων μας, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες προς τους επισκέπτες μας;
Ήρθε η ώρα για έργα και όχι παχιά λόγια. Η Μύκονος δεν έχει άλλη υπομονή. Το τουριστικό της προϊόν έχει φτάσει λίγο πριν την παρακμή του. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα θα στερέψει και η τελευταία πηγή εισροής πλούτου και μερίδιο ευθύνης σ’ αυτό θα έχουμε ΟΛΟΙ.
Η Μύκονος έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει ήθη και έθιμα, έχει την Δήλο δεν είναι μόνο παραλίες και ξέφρενη νυχτερινή ζωή.
Όλα αυτά, αν προβληθούν μαζί συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για διαφορετικές τουριστικές αγορές. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους που προανέφερα.
Χρειάζεται όμως συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου και των πολιτών ώστε αυτοί οι στόχοι να γίνουν πραγματικότητα. Είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». Χρειάζεται ομαδική δουλειά γιατί ΜΑΖΙ μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα.
Γι’ αυτό είμαστε εδώ μπροστά σας με ευθύνη και σοβαρότητα να δεσμευτούμε να λύσουμε τα αυτονόητα και να πορευτούμε σε μια νέα εποχή για μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ Μύκονο.
Έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους που από κοινού θα ορίσουμε.
Δείξτε λοιπόν ότι μας εμπιστεύεστε και στις 18 Μαΐου δώστε μας την δύναμη να σας εκπροσωπήσουμε. Δείξτε ότι η Μύκονος θέλει αλλαγή και είναι έτοιμη να το κάνει.
Στηρίξτε άξιους ανθρώπους με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά.
Σας ευχαριστώ.

Μωράκης Μάκης: Ντροπή σε αυτούς που υπόσχονται την ευτυχία*

Posted on

Δεν θέλουμε μία Μύκονο ανάπτυξης με φτωχούς Μυκονιάτες.
Δεν οραματιζόμαστε δηλαδή μία Μύκονο – Ταϊλάνδη!
Θέλουμε μία Μύκονο αυτάρκη, καθαρή, περήφανη, πολιτισμένη
που φροντίζει πρωτίστως να εξασφαλίσει
ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους της.

Ο Μάκης Μωράκης στο Γρυπάρειο
Ο Μάκης Μωράκης στο Γρυπάρειο

Το μοντέλο ενεργοβόρας και ρυπογόνου ανάπτυξης της τελευταίας 25ετίας στην Μύκονο έχει χρεοκοπήσει. Οι εκφραστές του όμως παραμένουν. Σιδερωμένοι και γυαλισμένοι, με μία νέα ατζέντα γραμμένη από τους καλοπληρωμένους επικοινωνιολόγους τους, έρχονται σήμερα, δικέφαλοι του ίδιου σώματος, να ζητήσουν την ψήφο σας ως εγγυητές της ευημερίας σας.

Διαβάζοντας κανείς τις καταστατικές αρχές των δύο ανθυποψηφίων μας διαπιστώνουμε «ιδεολογικές υπερβάσεις» και μία σειρά εννοιών που μας εκπλήσσει.
Έκανα μία συρραφή αυτών των εννοιών από τις καταστατικές αρχές της «Επόμενης Μέρας» και της «Πρωτοβουλίας Δράσης» : Ρήξη με κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες / οικολογία / συμμετοχική δημοκρατία / προστασία του δημόσιου χώρου / κοινωνία αλληλεγγύης / Δήλος στο προσκήνιο / έμφαση στον πολιτισμό / πολίτες στις δημοτικές επιτροπές / μη εξαρτήσεις από κόματα / αξιοποίηση των συλλόγων και των φορέων / αειφόρος ανάπτυξη / συνεργασία με όλους.
Όλα τα παραπάνω είναι ουσιαστικά το ζωντανό dna της ΚΕΠΟΜ που μέσα από προτάσεις και παρεμβάσεις πολιτεύεται επί 4 συναπτά έτη . Ή είναι λοιπόν ΚΕΠΟΜ και δεν το ξέρουν ή προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν.

Στην σύντομή τοποθέτηση μου θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα παραπάνω, την αειφόρο ανάπτυξη. Μία έννοια που έγινε «μόδα» και με ευκολία χρησιμοποιείται πια στον ευπρεπή γενικόλογο προεκλογικό λόγο. Οι περισσότεροι την έχουν συνδέσει με το περιβάλλον. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης δεν έχει ως μοναδικό ζητούμενο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την κοινωνία (και αυτό είναι το κρίσιμο). Η έννοια της αειφορίας επιδιώκει να απαντήσει σε ζητήματα που έθεσε η ίδια η ζωή θέτοντας το στοιχείο της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προστασίας της βιοποικιλότητας, του παράκτιου συστήματος το στοιχείο του δίκαιου εμπορίου, των ισότιμων φόρων, της ενεργειακής ασφάλειας, το στοιχείο της διατροφής, της πρόσβαση για όλους στην υγεία και εκπαίδευση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, στην ισότητα των δύο φύλων, στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Κεντρικό στοιχείο και προϋπόθεση αποτελεί η ενδυνάμωση της κοινωνικής υπευθυνότητας και η ισχυροποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Πολίτες που δεν θα επιδιώκουν απλώς την εξυπηρέτηση ατομικών μικρών ή μεγάλων συμφερόντων που στο τέλος λεηλατούν το μέλλον μας αλλά πολίτες που νοιάζονται για τον τόπο τους, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των μελλοντικών γενιών, που αντιμετωπίζουν τα δικά τους συμφέροντα με τρόπο που δεν καταστρέφει το μέλλον το παιδιών τους και το μέλλον του χώρου όπου ζούμε. Στην Μύκονο και την Ελλάδα του σήμερα αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης θα τυφλωθούμε. Κανένας στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον, ισχνός πρωτογενής τομέας, βιασμός του περιβάλλοντος, υποβαθμισμένες κοινωνικές δομές, τουρισμός στον αυτόματο πιλότο. Στην Μύκονο μέσα στο ντελίριο των τουριστικών μας σεζόν, ξεχάσαμε ένα βασικό στοιχείο διασφάλισης κάθε τόπου που σέβεται το μέλλον του .Το πρωτογενή τομέα. Όλοι γνωρίζουμε τις επισφάλειες του τουρισμού. Στην ΚΕΠΟΜ προτείναμε από το 2010 ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα που μπορεί να συμπληρώσει το τουριστικό προϊόν τροφοδοτώντας τον με ποιοτικά τοπικά προϊόντα, προσδίνοντας του γαστρονομική ταυτότητα. Ενισχύοντας τις πρότυπες καλλιέργειες, παράγοντας εδώ προϊόντα σήματα κατατεθέν του τόπου και όχι να εισάγουμε μύλους σουβενίρ και μαγνητάκια από την Κίνα, ενισχύουμε την οικονομία του τόπου μας, με επιστρεφόμενο κέρδος για την αειφορία μας .Είχαμε προτείνει από το 2010 να δοθούν κίνητρα επανασύστασης του Γεωργικού συνεταιρισμού, την προβολή των προϊόντων μας μέσα από σεμινάρια και ημερίδες, να δέσουμε την αλυσίδα Δήμος, παραγωγοί, εμπόριο, τεχνογνωσία, με στόχευση την ενδυνάμωση μέσω αυτών της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Στην Μύκονο ακόμη και σήμερα χαϊδευόμαστε με την ωραία ιδέα ότι όσο έχουμε πλούσιους επισκέπτες που επενδύουν σε εμάς όλα είναι λιμένα. Εμείς δεν θέλουμε μία Μύκονο επενδυτικό στόχο Σαουδαράβων πριγκίπων και Ρώσων μεγιστάνων. Δεν θέλουμε μία Μύκονο γεμάτη επενδυτές που θα αγοράσουν στην κρίση την γη για να κτίσουν θηρία ευνοούμενοι από αλλαγές σαν αυτές που προωθεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς .
Δεν θέλουμε μία Μύκονο ανάπτυξης με φτωχούς Μυκονιάτες. Δεν οραματιζόμαστε δηλαδή μία Μύκονο – Ταϊλάνδη! Θέλουμε μία Μύκονο αυτάρκη, καθαρή, περήφανη, πολιτισμένη που ξέρει να επικοινωνεί τα πλεονεκτήματα του φυσικού της τοπίου να υποδέχεται επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης, διατηρώντας ακέραιη την πολιτισμικής της ταυτότητα, έχοντας πρωτίστως φροντίσει να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους της.
Τα μέλη της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου έχουν προτείνει από το 2010 ένα επεξεργασμένο στρατηγικό σχεδιασμό για το παρόν και το μέλλον λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τον παράγοντα άνθρωπο και τις έννοιες οικονομία, κοινωνία, δημοκρατία ως απόλυτα συμβατές και αδιαίρετες μεταξύ τους. Βάσει αυτών των αρχών κινηθήκαμε και βάσει αυτών, με την δική σας στήριξη, θα πορευτούμε στον δυσκολοδιάβατο δρόμο του αύριο. Η ψήφος σας στην ΚΕΠΟΜ θα σας επιστραφεί, όχι με ακάλυπτες επιταγές αλλά με δημιουργία και απτά αποτελέσματα .
*Θα ήθελα να τελειώσω με μία φράση του Νίκου Εγγονόπουλου
«Ντροπή σε αυτούς που υπόσχονται την ευτυχία»

Πάλι ανέμπνευστη, μονόπλευρη και αποτυχημένη η τουριστική πολιτική προβολής της Μυκόνου από τον Δήμο

Posted on Updated on

«Στις 17/1, μεταξύ πολλών σοβαρών θεμάτων τέθηκε στο τραπέζι του Δημοτικού συμβουλίου προς έγκριση η μελέτη που εκπονήθηκε για την τουριστική προβολή της Μυκόνου για το 2014. Η ΚΕΠΟΜ, έχοντας μελετήσει το θέμα, κατέθεσε μέσω της δημοτικής της Συμβούλου, Άννας Καμμή, εμπεριστατωμένη εισήγηση για τις πολύ σοβαρές ενστάσεις της, τόσο ως προς την προτεινόμενη μελέτη, όσο και τη συνολική αποτυχημένη διαχείριση της τουριστικής προβολής από το Δήμο τα τελευταία χρόνια. Απρόσωπες εταιρείες με τυποποιημένους τρόπους και χαμηλού επιπέδου φυλάδια, ανέμπνευστες, μονόπλευρες πολιτικές προβολής, έξω από το πνεύμα του τόπου, χωρίς την παρουσία των ντόπιων φορέων και τη δυνατότητα σοβαρής διαχείρισης της εικόνας και της ταυτότητάς μας προς τα εξω, αποτελούν τον άξονα που ο Δήμος πορεύτηκε τουριστικά όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια γιατί αποκλείονται οι φορείς από αυτήν την προβαλή; Πώς επιλέγεται κάθε φορά η συγκεκριμένη εταιρεία ΜΤC; Γιατί τόση μεγάλη έμφαση στην επιφανειακή γνώση του τόπου και στη μονόπλευρη παρουσίασή του ως τόπου ασύδωτου, νυχτερινού και άνευ μέτρου;

Είναι ντροπή τους, εκεί στο Δήμο να έχουν τη διαχείρηση της τύχης ενός τόπου θησαυρού και να τον παρουσιάζουν χωρίς πίστη στην αξία του! Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το μόνο για το οποίο θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή…

les Cyclades Mykonos

Οι θέσεις της ΚΕΠΟΜ

Η Άννα Καμμή, Δημοτική Σύμβουλος της ΚΕΠΟΜ αναπτύσσοντας το θέμα και καταθέτοντας τη διαφωνία και τις προτάσεις της ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Κύριε Πρόεδρε,

Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε την διενέργεια διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Μυκόνου για το 2014, χωρίς να έχουμε συζητήσει ποτέ σε αυτό το τραπέζι τί είδους τουριστική προβολή θέλουμε.

Αρκούμαστε απλά να ψηφίζουμε μια συγκεκριμένη μελέτη η οποία επικαιροποιείται κάθε χρόνο ανάλογα με το ποσό που προβλέπει ο προϋπολογισμός, και ο οποίος  για εφέτος προβλέπει μόνο 60.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό δαπανήθηκε και για το 2013, κονδύλι βεβαίως πολύ χαμηλό για έναν τουριστικό προορισμό που στοχεύει τους 2.000.000 τουρίστες ετησίως!

Η τυποποιημένη αυτή μελέτη αποτελεί προϊόν «φιλότιμης» προσπάθειας του γραφείου  τουριστικής προβολής του  Δήμου και  ειδικότερα του κ. Μιχάλη Ασημομύτη,  ο οποίος καλείται  με αυτήν να καλύψει την απουσία  ολοκληρωμένης  τουριστικής  πολιτικής του Δήμου. Στηρίζεται  σε συμβουλευτικό επίπεδο σε εταιρία συμβούλων τουριστικού μάρκετινγκ χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη  η γνώμη και η εμπειρία των  τοπικών τουριστικών παραγόντων.
Και πώς θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη την γνώμη τους αφού σε ένα όργανο που θα μπορούσαν να συμμετέχουν και να συμβουλεύουν αυτοί τον Δήμο, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, είναι τόσο απαξιωμένο;

Κύριοι σύμβουλοι,

Η υποτυπώδης τουριστική προβολή του Δήμου στερείται από όραμα, προοπτική και ενεργή συμμετοχή του ίδιου του τόπου,  σε έναν  προορισμό που στηρίζει στον τουρισμό  το μεγαλύτερο μέρος της τοπικής οικονομίας.

Υιοθετείται  τελικά  ένα  αμφιλεγόμενο  και βολικό μοντέλο προβολής που  αρκείται μόνο στην συμμετοχή του Δήμου σε κάποιες εκθέσεις, κυρίως σε αυτές που συμμετάσχει η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ  ώστε να μην υπάρχει κόστος για τον Δήμο,  στην  προσέγγιση δημοσιογράφων και  τουριστικών πρακτόρων της επιλογής της αναδόχου συμβουλευτικής εταιρίας,  στην πρόσκληση και φιλοξενία   ΜΜΕ και πρακτόρων και στην έκδοση τουριστικών φυλλαδίων, αντάξιων της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας.
Αρκείται δηλαδή μόνο σε κάποιες εμπορικές επαφές.
Και  αλήθεια   γιατί ένας Δήμος σαν της Μυκόνου να επιλέγει τις εκθέσεις που θα παρίσταται,  αυστηρά με κριτήριο  εάν  άλλοι φορείς θα συμμετάσχουν ώστε να καλυφθούν έτσι τα έξοδα συμμετοχής από αυτούς  και να γλιτώνει έξοδα ο Δήμος;
Γιατί  για παράδειγμα να απουσιάζουμε από τουριστικά events σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Τουρκία, ανερχόμενες και πολλά υποσχόμενες  τουριστικές αγορές; Ποιος το αποφασίζει αυτό;

Θλιβερή διαπίστωση αποτελεί ότι η  απόκτηση του brand name και η τοποθέτηση της Μυκόνου σε ψηλές θέσεις επισκεψιμότητας και επιλογής είναι αποτέλεσμα των ίδιων των επιχειρηματιών με στοχευμένες ενέργειες και παροχή υψηλού service και όχι της πολιτικής του Δήμου.

Mέχρι και το 2013 αρκούμασταν να δείχνουμε ότι «κάτι» κάνουμε για την τουριστική προβολή του τόπου επιλέγοντας ως ανάδοχο μια συγκεκριμένη εταιρία που προφανώς ταυτόχρονα εξυπηρετεί  και άλλους πελάτες της και που χρησιμοποιεί το προσωπικό της για τις  ό,ποιες επαφές χωρίς να ελέγχουμε  πάντα και άμεσα τί είδους υπηρεσίες παρέχονται αφού πολλές φορές κανείς από εμάς δεν βρίσκεται εκεί να ελέγχει!

Τελικά το αποτέλεσμα είναι να  παρέχεται   τυποποιημένη  παροχή πληροφόρησης και διαφημιστικού υλικού από  ένα άτομο που θα πηγαίνει στις εκθέσεις και είναι αμφίβολο αν  μπορεί με τα έντυπα που θα έχει μαζί του να προσφέρει ποιοτική πληροφόρηση.  Δηλαδή , αυτό που πετυχαίνουμε είναι:  απρόσωπη  διαφήμιση, χωρίς να επιτυγχάνεται η μεταφορά του ‘πνεύματος’ του νησιού, οι ζωντανές του πλευρές από τοπικούς φορείς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ποικιλοτρόπως  μια εντελώς διαφορετική τουριστική καμπάνια.

Και εδώ στα σταθώ στα έντυπα.
Θεωρούμε ότι τα έντυπα προβολής του νησιού  είναι πολύ χαμηλού επιπέδου και παράγουν εικόνες του τόπου σύμφωνα με μια εντελώς »εξωτερική’ ματιά. (Μy truth ) δηλαδή:
Πώς μας  βλέπουν οι άλλοι και όχι πως θα θέλαμε να μας βλέπουν!
Οι επιλογές των εικόνων, των λεζαντών, ο τρόπος παρουσίασης του Μυκονιάτικου τουριστικού «πολιτισμού», η λογική του όλα μαζί, αδιαφοροποίητη, σαν να πρόκειται για ίδιας τάξης και αξίας αντικείμενα, εμπειρίες, όπου είναι σαν το νησί να είναι εκτός ιστορικού πλαισίου, εικόνες των μουσείων και των εκκλησιών, μαζί με τα μπαρ και τις παραλίες με τους λουόμενους  με εμβόλιμα χταπόδια και μεζέδες και εικόνες αρχαίων λιονταριών, δεν ανταποκρίνονται στις  σύγχρονες απόψεις για τον τρόπο που πρέπει να αναδεικνύεται η πολιτισμική κληρονομιά στο πλαίσιο μιας απαιτητικής τουριστικής αγοράς. Χώρια που αποσιωπούνται οι ζωές των σύγχρονων ανθρώπων, των κατοίκων και εμφανίζεται  σαν η Μύκονος να είναι μόνο μέρος υποδοχής τουριστών χωρίς όρια και πέρα από κάθε αίσθηση μέτρου.  Πού είναι οι σύγχρονοι Μυκονιάτες, με τις δραστηριότητές τους, τα εσωτερικά των σπιτιών τους, την επαγγελματική τους ταυτότητα; Πού φαίνεται η ιστορική μας και λογοτεχνική μας αξία, η καλλιτεχνική μας παράδοση, η μακρά παράδοση περιηγητών πάνω στο νησί από τον 17 αιώνα και σήμερα;

Το νησί είναι στημένο και προβάλλεται σαν καρικατούρα του εαυτού του και διαμορφώνει μέσα από την παρουσίαση αυτή ήδη τις εντυπώσεις και το πλαίσιο συνάντησης μας με τους επισκέπτες. Έτσι αυτοπαγιδευόμαστε μέσα στα αρνητικά τουριστικά στερεότυπα. Μια συνάντηση μονοδιάστατη, με μπόλικο αλκοόλ και παραβατικότητα, σεξιστικά πρότυπα και για τα δύο φύλα, πρότυπα τουριστικής ζωής που  κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε να είναι κυρίαρχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στην νυχτερινή ζωή και στην διασκέδαση. Ένας τουριστικός προορισμός μπορεί και πρέπει να αφουγκράζεται τις επιθυμίες του επισκέπτη. Δεν πρέπει όμως να στοχεύει μόνο σε μία συγκεκριμένη μερίδα. Αυτό που ενοχλεί  είναι η κυρίαρχη εικόνα που προβάλλεται.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο τρόπος προβολής που έχει επιλεγεί από τον Δήμο μας,  έχει απασχολήσει  ακαδημαϊκούς κύκλους στον τομέα του Τουρισμού ( πανεπιστήμιο Αιγαίου) αλλά και ντόπιους φορείς.  Ο  Σύλλογος Γυναικών έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί έντονα  για το στήσιμο του έντυπου υλικού.  Θυμάμαι τα πρώτα έντυπα My MYKONOS επί δημαρχίας Βερώνη το 2007 στην προσπάθειά τους να δείξουν αδέξια  ότι δεν υπερτερεί η νυχτερινή διασκέδαση και το life style αν και η πρώτη σελίδα σε αυτό αναφερόταν, αλλά υπάρχει και  πολιτισμός στο νησί, αναφερόταν στην Δήλο χωρίς να την ονομάζει και την προσδιόριζε με μια φτηνή περιγραφή σαν έναν αρχαιολογικό  χώρο με αρχαίο ξενοδοχείο που σε αυτόν έζησε ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα! Μετά από αυτή την παρέμβαση του Συλλόγου  έγινε μια προσπάθεια βελτίωσης αλλά όχι σοβαρή!

Εν κατακλείδι,

Αμφισβητούμε ριζικά την ποιότητα και την χρησιμότητα των παραπάνω  προβλεπόμενων στόχων της συγκεκριμένης μελέτης  η οποία φωτογραφίζει μια συγκεκριμένη εταιρία την οποία θεωρούμε ανίκανη και ανεπαρκή να διαχειρίζεται την τουριστική μας ταυτότητα στο εξωτερικό.

Αναρωτηθήκαμε ποτέ  σοβαρά εάν αυτές οι ενέργειες  καλύπτουν τις πραγματικές τουριστικές ανάγκες μας και εναρμονίζονται με τον σύγχρονο τρόπο προβολής ενός τουριστικού προορισμού; Και εάν αναρωτηθήκαμε, τι κάναμε σε αυτήν την κατεύθυνση;

Αντίθετα με μας, η Περιφέρεια ΝΑ έχει εκπονήσει ένα σοβαρό   πρόγραμμα  για την Τουριστική της Πολιτική.
Στοχεύοντας στον ποιοτικότερο τουρισμό, ανακήρυξε το 2014 ως έτος πολιτισμού δίνοντας έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού( πολιτιστικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός κλπ). Στον στρατηγικό της σχεδιασμό περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες προτάσεις και στοχευμένες δράσεις  για την ανάδειξη  και προβολή  όλων των νησιών της περιφέρειας  σε αυτήν την κατεύθυνση.

Με επιστολή της  προς τον Δήμο Μυκόνου στις 10/1/2014, η Αντιπεριφερειάρχης ΝΑ υπεύθυνη για τον Τουρισμό κ. Φτακλάκη, καλεί  τον Δήμο μας να καταθέσει τις προτάσεις του για να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, που με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εντάσσει  σε θεματικές διαδρομές  θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία, καταγράφει μονοπάτια, προβάλει τα τοπικά προϊόντα, διοργανώνει φεστιβάλ και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατασκευάζει portal και δημιουργεί παρατηρητήριο για τον τουρισμό.
Τι θα απαντήσουμε στην Περιφέρεια; Ποιος θα εμπνευστεί τις προτάσεις μας εαν δεν καλέσουμε  τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους  φορείς του τόπου να μας πουν την γνώμη τους;

Πως σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την πρόθεση της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ να ασχοληθεί με την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού με έμφαση στην κρουαζιέρα;

 Η ΚΕΠΟΜ  στις προγραμματικές  δηλώσεις για τον Δήμο Μυκόνου έχει αναφερθεί εκτενώς στο κομμάτι του τουρισμού και πως βλέπουμε το πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου  σε αυτόν τον τομέα. Η παραπάνω ανάλυση  αποτυπώνει τον προβληματισμό μας και την φιλοσοφία μας σε αυτόν τον τομέα.

Προτείνουμε :

Την άμεση επανασύσταση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου και την στελέχωσή της με άτομα του χώρου  με όραμα και μεράκι τα οποία θα καταθέσουν τις προτάσεις στο ΔΣ προς έγκριση, η οποία θα συνεδριάζει συχνά, θα λειτουργεί. Πιστεύουμε ότι οι τοπικοί φορείς δεν πρέπει να  απουσιάζουν και από τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων για την εικόνα του τόπου τους ως τουριστικού προϊόντος. Γιατί έτσι απουσιάζουν μαζί με αυτούς και οι πλευρές εκείνες που θα θέλαμε να εκπροσωπηθούν και στοχεύουν σε  εναλλακτικές εικόνες ενός πια πολύπλευρου τόπου (γαστρονομία, τοπικά έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα, πολιτιστικά γεγονότα, μυκονιάτικη ύπαιθρος).

Η τουριστική αυτή επιτροπή  θα πρέπει άμεσα να εξετάσει :

  • Tο πλαίσιο προβολής που προτείνει και να καταθέσει τις προτάσεις της στο ΔΣ προς έγκριση.
  • Την θεσμοθέτηση  ετήσιου φεστιβάλ με έμφαση στον τοπικό πολιτισμό  όπου θα αναδεικνύονται τα ντόπια προϊόντα, τα χειροτεχνήματα και καλλιτεχνήματα, με παράλληλη παρουσίαση μουσικών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων.  Την συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς τουρισμού για την διοργάνωση.
  • Την συνεργασία με φορείς για την διοργάνωση διαφόρων events με στόχο πάντα την προβολή του τοπικού στοιχείου, στο οποίο να σημειώσουμε εδώ, οφείλεται και  η ανάδειξη του νησιού σε top προορισμό, μαζί βεβαίως με την φυσική ομορφιά του και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων του.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή της ΛΕΣΧΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ (πρόταση η οποία έχει μεταφερθεί προφορικά στην Δημαρχεύουσα) για την πραγματοποίηση διημερίδας τον ερχόμενο Ιούνιο για την ανάδειξη της κοπανιστής Μυκόνου, που είναι αναγνωρισμένη ως προϊόν ΠΟΠ Κυκλάδων, θα πρέπει να τυγχάνουν θετικής αντιμετώπισης και της αρωγής του Δήμου.

  •  Επίσης η επιτροπή πρέπει να προτείνει  τρόπους για την ένταξη της Μυκόνου στο τουριστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Τουρισμού.
  • Να επεξεργαστεί τον νόμο για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και τις συνέπειες για την Μύκονο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Η ΚΕΠΟΜ με βάση τις ανωτέρω σκέψεις καταψήφισε το προτεινόμενο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου, το οποίο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Κάτι δεν πάει καλά με τον τουρισμό

Posted on Updated on

Τα πράγματα στον τουρισμό πάνε κάθε χρόνο από το κακό στο χειρότερο. Οι προβλέψεις ωστόσο των ανθρώπων του τουρισμού και των στελεχών του υπουργείου είναι αισιόδοξες. Δημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον κείμενο της Ιουλίας Πλημμυρίδου στο πλαίσιο προβληματισμού και διαλόγου για ένα θέμα που αφορά όλους μας στο νησί.

1968 στον Άγιο Στέφανο
Μύκονος 1968 στον Άγιο Στέφανο

Ο τουρισμός, το δίχως άλλο, είναι η βαριά βιομηχανία μας.
Προβάλλουμε και διαφημίζουμε τον τουρισμό, θεωρώντας ότι, όσο περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται την Ελλάδα, τόσο περισσότερα χρήματα θα εξοικονομήσουμε.
Αυτό όμως, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω δεν ισχύει.
Για το σκοπό λοιπόν αυτόν, ας χωρίσουμε τον τουρισμό σε δύο κύριες κατηγορίες

Α) «τον ελεύθερο τουρισμό», όταν τα άτομα από μόνα του αποφασίζουν να επισκεφθούν την χώρα μας και

Β) «τον οργανωμένο τουρισμό» όταν δηλαδή οι τουρίστες έρχονται «πακέτο» με κάποιο τουριστικό γραφείο.

Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στα δύο είδη τουρισμού και αυτές κυρίως επισημαίνονται στον τρόπο και τον τόπο, που καταβάλλονται τα χρήματα, από ποιους και γιατί φορολογούνται, οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται στην χώρα, για φθηνά τουριστικά πακέτα, καθώς και άλλοι μέθοδοι που θα αναλύσουμε παρακάτω

Α) Ελεύθερος τουρισμός

Ο τρόπος που κινείται το χρήμα στον ελεύθερο τουρισμό είναι ο εξής:

Όταν ένας τουρίστας έρχεται και κάνει ελεύθερο τουρισμό στην Ελλάδα πληρώνει:

Μεταφορικά μέσα: Αεροπλάνα, ταξί, συγκοινωνίες τοπικές, υπεραστικές, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή μοτοποδήλατα, ενοικιαζόμενα σκάφη, πλοία της γραμμής κλπ
Διαμονή: μικρά ή μεγάλα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κλπ
Διατροφή – διασκέδαση: εστιατόρια, fast food, σουβλατζίδικα, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, club κλπ
Καταστήματα: τουριστικών ειδών, σουβενίρ, εποχικά καταστήματα και καταστήματα σε τουριστικές περιοχές γενικά.

Όλοι οι παραπάνω επαγγελματίες κερδίζουν απευθείας από τον τουρίστα για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρουν. Δεν μοιράζονται με κανέναν το κέρδος τους, ενώ το κράτος φορολογεί τους επαγγελματίες πάνω στο καθαρό κέρδος και εισπράττει Χ φόρους από αυτούς.
Βάσει στατιστικών στοιχείων 15.000.000 τουρίστες καταφθάνουν στην χώρα μας ετησίως. Και το κράτος και οι επιχειρήσεις κερδίζουν, ενώ από τους φόρους που εισπράττει, το κράτος μπορεί και συντηρεί τις υποδομές του.

Β) Οργανωμένος τουρισμός.

Όταν ο τουρίστας χρησιμοποιεί τουριστικά γραφεία του εξωτερικού τότε συμβαίνει το εξής:
Τα τουριστικά γραφεία κλείνουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για λογαριασμό του τουρίστα, εισπράττοντας όμως ένα ποσοστό επί των κερδών των προαναφερομένων επιχειρήσεων, ή χειρότερα, επινοικιάζουν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις για δική τους εκμετάλλευση.
Όλα τα χρήματα του τουρισμού προεισπράττονται στο εξωτερικό, ενώ οι τουριστικές επιχειρήσεις διαπραγματεύονται με το συγκεντρωμένο δανεικό ρευστό, τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες αποσπούν πακέτα απαράδεκτα χαμηλά.
Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ελάχιστο καθαρό κέρδος πάνω στο οποίο μπορεί το ελληνικό κράτος να φορολογήσει. Τα κέρδη του ελληνικού τουρισμού μεταφέρονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπου τα εκάστοτε κράτη φορολογούν και εισπράττουν φόρους, ουσιαστικά όμως, για τον δικό μας ελληνικό τουρισμό.
Ακόμα χειρότερα, μερικές χώρες προέλευσης του τουρίστα, φορολογούν αυστηρά τις τουριστικές τους επιχειρήσεις, αφού εκείνες βλέπουν χρήματα να φεύγουν από την χώρα τους.
Τα τουριστικά γραφεία από την άλλη, πιέζουν για καλύτερες τιμές στα πακέτα τους, λόγο ανταγωνισμού και βαριάς φορολόγησης, εκβιάζοντας ότι θα στραφούν σε άλλες χώρες.
Ένας φαύλος κύκλος με επίκεντρο τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Με άλλα λόγια η κα Μέρκελ εισπράττει φόρους, όχι μόνο για την δική της βαριά βιομηχανία, αλλά και για την δική μας.

Παράδειγμα 1:

Αν κάποιος επισκεφθεί τα Μάλια της Κρήτης και ζητήσει από μόνος του να νοικιάζει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε θα πληρώσει τουλάχιστον 50 ευρώ τη βραδιά. Ο ίδιος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επινοικιάζει προς 8 – 10 ευρώ τη βραδιά τα δωμάτια του σε τουριστικά γραφεία του εξωτερικού.
Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά της τάξης των 40 – 42 ευρώ.
Τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού νοικιάζουν τα δωμάτια μέσω των γραφείων τους ή ιστοσελίδων προς 38 ευρώ τη βραδιά. Κερδίζουν δηλαδή ΚΑΘΑΡΑ 28 – 30 ευρώ για κάθε βραδιά για κάθε δωμάτιο στα Μάλια της Κρήτης.
Χρήματα που κερδίζουν από υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα, από επιχειρήσεις που κατοικοεδρεύουν στην Ελλάδα, τα οποία όμως φορολογούνται αλλού.
Ακόμα πιο παράξενο είναι το φαινόμενο των ελλήνων, οι οποίοι πλέον γνωρίζοντας ότι μέσω ιστοσελίδων θα πετύχουν καλύτερες τιμές, κλείνουν από Ελλάδα, μέσω ιστοσελίδων δωμάτια στην Ελλάδα, όμως μέσω τουριστικών γραφείων του εξωτερικού, με άλλα λόγια στέλνουμε τα χρήματα μας έξω, για να μας παραχθεί μια υπηρεσία στην χώρα μας.

Επειδή τα γραφεία γνωρίζουν ότι όταν ο τουρίστας που κάνει ελεύθερο τουρισμό δεν μπορεί να κλείσει δωμάτια ή να εξυπηρετηθεί όπως πρέπει, τότε θα στρέφεται φυσικά στον οργανωμένο τουρισμό, κλείνουν όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων για τους μήνες αιχμής του ελληνικού τουρισμού, που είναι συνήθως Ιούλιος, Αύγουστος, προκαταβολικά, ενώ το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στα αεροπορικά εισιτήρια, δεσμεύοντας τα «εικονικά» κάνοντας ομαδικές κρατήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα εσφαλμένο κλίμα, που εμποδίζει την ανάπτυξη του ελεύθερου τουρισμού.

Και τέλος το «All inclusive» ή καλύτερα το μάντρωμα. Είναι η νέα μόδα στον Τουρισμό. Ένας τρόπος να εισπράξουν χρήματα από το φαγητό και την διασκέδαση του τουρίστα, μέσα από το ξενοδοχείο, με άλλα λόγια ακόμα λιγότερα χρήματα στις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης των τουριστικών περιοχών, ακόμα λιγότερα χρήματα στα ταμεία του κράτους.

Παράδειγμα 2:

Ένα άλλο παράδειγμα που θα περιγράψουμε, είναι τα κρουαζιερόπλοια ή αλλιώς, πλωτά εμπορικά κέντρα.
Στεγάζουν, σιτίζουν, προμηθεύουν με αγαθά και υπηρεσίες, καθώς μεταφέρουν τους τουρίστες.
Όλο το χρήμα κινείται από την πλώρη στην πρύμνη.
Πιάνουν συνήθως λιμάνι σε κοσμοπολίτικα νησιά και μεγάλες πόλεις, ενώ λίγος χρόνος, πριν από τον απόπλου, μένει στον κόσμο, να διασκεδάσει, να ψωνίσει, να πιει ένα καφέ ή να περιηγηθεί τα αξιοθέατα, με άλλα λόγια να ξοδέψει χρήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το καλοκαίρι του 2010 με κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν 1 εκατομμύριο κόσμος στην χώρα μας.
Ελάχιστο κέρδος έχει το ελληνικό κράτος από τα σκάφη αυτά, ενώ αν το 20% των επιβατών, έκαναν ελεύθερο τουρισμό στην Ελλάδα, θα κερδίζαμε το δίχως άλλο πολύ περισσότερα χρήματα, από όσα από το σύνολο τους.

Στο Κατάκολο είχαν προγραμματισμένες προσεγγίσεις, από 15 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου 2010, 360 κρουαζιερόπλοια, εκτός από τα έκτακτα δρομολόγια.
«Ο μέσος όρος παραμονής των πλοίων είναι οι 7 ώρες και στο διάστημα αυτό οι επιβάτες επισκέπτονται την Αρχαία Ολυμπία ή τις κοντινές παραλίες».

Το κόστος δε μιας τέτοιας κρουαζιέρας, για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχεται από 3.000 έως 10.000 ευρώ (ανάλογα το σκάφος και τη θέση κράτησης), χωρίς να συνυπολογίσουμε τα χρήματα τα οποία θα δαπανήσουν στα καταστήματα του πλοίου, τα μπαρ, και τα εστιατόρια.

Παράδειγμα προγράμματος επταήμερης κρουαζιέρας ανά άτομο:

Sampled Prices:
Inside staterooms $1,349.00
Outside stateroom $1,549.00
Outside staterooms with balcony $1,699.00
Suites with balcony $2,399.00

Schedule: Bari, Italy (01 Aug d1800); Katakolon (Olympia), Greece (02 Aug 1230-1730); Santorini, Greece (03 Aug 0800-1430); Mykonos, Greece (03 Aug 1930(+1)0100); Piraeus (Athens), Greece (04 Aug 0730-1630); Corfu (05 Aug 1400-1930); Dubrovnik, Croatia (06 Aug 0730-1400); Venice, Italy (07 Aug 0900-1800); Bari, Italy (08 Aug a1200)

Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα ενοικιαζόμενα ιστιοφόρα και τα σκάφη αναψυχής.
Κλείνονται στο εξωτερικό μέσω γραφείων, ή ιστοσελίδων του Διαδικτύου.
Τα χρήματα όλα καταβάλλονται προκαταβολικά στο εξωτερικό.
Ο τουρίστας παραλαμβάνεται από το αεροδρόμιο, από άτομο του πληρώματος των σκαφών και κατευθύνεται σε αυτό.
Διαμονή, διατροφή, μεταφορά όλα παρέχονται εδώ, αλλά πληρώνονται και φορολογούνται αλλού.
Ακόμα πιο τραγική είναι η κατάσταση με τα σκάφη τα οποία προέρχονται από Τουρκία και άλλες γειτονικές χώρες. Νοικιάζουν κρουαζιέρες για περιήγηση σε ελληνικά νησιά, σα να ήταν δικά τους. Όλο το Αιγαίο είναι κατάμεστο με ιστιοφόρα, πολυτελή σκάφη, φουσκωτά κλπ τα οποία από την μία δεν πληρώνουν στο ελληνικό κράτος τίποτα, από την άλλη έχουν την αξίωση να τους παραχθεί βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, ενώ απαιτούν καθαρές θάλασσες και παραλίες. Για του που αδειάζουν τα σκουπίδια και τις αποχετεύσεις τους καλύτερα να μη ρωτάμε.

Παράδειγμα 3:

Μεταφορά των τουριστών από ξηράς, εδώ συμβαίνει το εξής:
Τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού νοικιάζουν πούλμαν, τα οποία και πληρώνουν ανά μέρα ή ώρα πχ από 400-750 ευρώ αναλόγως.
Στις μετακινήσεις τους χρεώνουν για την μετάβαση στην Ακρόπολη και την επιστροφή στο ξενοδοχείο προς 50 ευρώ το άτομο. Αν έχουν ένα γκρουπ των 100 ατόμων τότε θα χρειαστούν 2 πούλμαν τα οποία θα στοιχίσουν από 800-1500 ευρώ, ενώ θα εισπράξουν, 5.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν φαίνονται πουθενά, μπορεί να έχουν χρεωθεί στο πακέτο, ή μπορεί να θεωρηθούν ως extra και να εισπραχθούν, χωρίς πουθενά να πληρωθεί κάποιος φόρος. Το να αποδοθούν στην Ελλάδα φόροι, ούτε κουβέντα.
Οι αποστάσεις και οι εκδρομές που καλύπτουν τα τουριστικά γραφεία ποικίλουν και θα πρέπει να ερευνηθούν. Μυκήνες, Ολυμπία, Δελφούς, μικρές εκδρομές με σκάφη σε κοντινά νησιά, Αίγινα, Τζιά κλπ

Παράδειγμα 4:

Άλλη χαρακτηριστική εκμετάλλευση είναι οι προμήθειες που εισπράττουν από τουριστικά μαγαζιά και εστιατόρια.
Και τα τουριστικά γραφεία και τα κρουαζιερόπλοια, κλείνουν συμφωνίες με καταστήματα και εστιατόρια από τις περιοχές που περνάνε, για ποσοστά επί των πωλήσεων τους και κατευθύνουν τους επιβάτες τους σε αυτές τις επιχειρήσεις και ΜΟΝΟ.
Τα ποσοστά τα οποία εισπράττουν είναι ένα μέρος από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, είναι δηλαδή τα χρήματα αυτά, τα οποία θα φορολογούσε το ελληνικό κράτος και θα είχε οικονομικό όφελος.
Τώρα όμως, είναι στα χέρια των ξένων τουριστικών γραφείων και για άλλη μια φορά, τελείως αφορολόγητα.

Διαπιστώσεις

Γεγονός είναι ότι, τα τουριστικά γραφεία χρησιμοποιούν την Ελλάδα, την ιστορία, τις θάλασσες, τα νησιά και ότι άλλο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο, προκειμένου να κερδίσουν χρήματα.
Από πλευράς και μόνο πνευματικών δικαιωμάτων τίθονται ερωτήματα.

Γεγονός είναι, ότι η Ελλάδα, δεν εισπράττει από τα γραφεία αυτά, κανένα φόρο ή τέλος ή έχει κάποιο άλλο οικονομικό όφελος.
Η οικονομική δυναμική των τουριστών που καταφθάνουν μέσω αυτών, είναι αρκετά περιορισμένη. Έχουν ήδη καταβάλει τον οβολό τους, έχουν ήδη απορία αν το ταξίδι τους, αξίζει τα χρήματα που ξόδεψαν.
Και εδώ τίθονται ερωτήματα και εδώ το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να ελέγξει ποιοι, φέρνουν ποιους, που.
Τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές μεταφοράς, στέγασης σίτισης; βάσει των χρημάτων που έχουν πληρώσει οι τουρίστες; στο τέλος τέλος, οι ελληνικές τουριστικές υπηρεσίες θίγονται, όταν κάτι δεν πάει καλά, οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου.

Γεγονός είναι, ότι απομυζούν τον τουρισμό, ενώ βλάπτουν την ελληνική τουριστική βιομηχανία, αφού κυριολεκτικά, οι πανάκριβες επενδύσεις μας, έχουν καταστεί βιοτεχνίες τουριστικού «φασόν».

Γεγονός είναι, ότι οι χώρες προέλευσης του τουρίστα, έχουν όφελος, αφού εισπράττουν φόρους για υπηρεσίες που παρέχονται αλλού και για το λόγω αυτό η παραγωγικότητα πχ των Γερμανών είναι αυξημένη, αφού θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι παραγωγικότητες της Ελλάδος, Ιταλίας, Ισπανίας, αφού εισπράττουν φόρους για τον τουρισμό των κρατών αυτών.

Γεγονός είναι ότι κυρίως οι χώρες του νότου έχουν οικονομικό πρόβλημα αφού δεν τους επιτρέπεται να κερδίσουν από τις «βαριές βιομηχανίες τους». Σχεδόν όλες οι τουριστικές επενδύσεις, δίνουν κέρδη σε ξένα κράτη.

Γεγονός είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος που επισκέπτεται την χώρα μας, μετακινείται, προστατεύεται, επιβαρύνει το περιβάλλον, χρησιμοποιεί τις υποδομές μας, περιθάλπεται όταν χρειαστεί, δημιουργεί ατυχήματα και γενικά υπάρχει σχετική οικονομική επιβάρυνση. Ας σκεφτούμε πως 15.000.000 άτομα έρχονται μέσα σε χρονικό διάστημα 3-5 μηνών. Μιάμιση φορά ο πληθυσμός της χώρας.
Αν υποθετικά μόνο το 1% αυτών των ανθρώπων πάθαινε κάτι κατά τη διάρκεια των διακοπών του, (τσίμπημα από τσούχτρα, τροφική δηλητηρίαση, άτσαλο πέσιμο, πνιγμός, τροχαίο ατύχημα) και αν μόνο το 1% αυτών είχε ανάρμοστη συμπεριφορά (μεθυσμένοι ταραξίες, κλοπές, βανδαλισμοί, εμπρησμοί, βιαστές κλπ) τότε θα πρέπει να περιθάλψουμε 150.000 άτομα και να σωφρονίσουμε άλλα τόσα, χώρια τις ζημιές και την επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Αλήθεια πόσο επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας;
Πόσο πιέζουν τις υποδομές μας; (ύδρευση, σκουπίδια, αποχέτευση, οδικό δίκτυο κλπ) Τι εισπράττουν οι δήμοι των τουριστικών περιοχών, για να αντεπεξέρθουν στις αυξημένες ανάγκες των καλοκαιρινών μηνών;
Έτσι λογικό είναι το Ελληνικό κράτος να πρέπει να εισπράξει φόρους για να συντηρήσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να καλύψει τις τουριστικές ανάγκες των επισκεπτών του.

Προτάσεις

Για να μην αυξηθεί το τουριστικό προϊόν, είναι σημαντικό να μην επιβαρυνθεί ο τουρισμός με άλλους φόρους. Η αναδιανομή των φόρων, από τα κράτη προέλευσης του τουρίστα, θα πρέπει να είναι ο στόχος των κρατών υποδοχής του τουρισμού. Η δημιουργία ενός φόρου τουρισμού που θα αποδίδεται στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό.
Ένας άλλος τρόπος θα ήταν να υπήρχε μια ελάχιστη τιμή, στις ενοικιάσεις δωματίων, ανάλογα την κατηγορία του ξενοδοχείου. Το κράτος θα εισέπραττε βάση αυτού, άσχετα από το πόσο τελικά συμφώνησε ο ξενοδόχος.
Θα μπορούσε να υπολογιστεί πόσο κοστίζει την ημέρα ένας τουρίστας στο Ελληνικό κράτος και να προεισπράττονταν τα χρήματα αυτά από τα τουριστικά γραφεία.
Να γίνει μια ολοκληρωμένη οικονομική – περιβαλλοντική μελέτη για τον τουρισμό, με στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να αναλυθεί σωστά το πρόβλημα,
«τι μας στοιχίζει και τι εξοικονομούμε από αυτόν».

 Στρατηγικές συμμαχίες γύρω από τα κράτη της Mεσογείου.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, θα μπορούσε να εκτεθεί το πρόβλημα και να επιδιωχθούν αλλαγές και επεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο, αφού και οι άλλες χώρες της μεσογείου κυρίως, έχουν παρόμοιο πρόβλημα με τον τουρισμό τους. Στρατηγικές συμμαχίες των κρατών αυτών ίσως έδινε λύσεις.

Φόρος τουρισμού

Κάθε έλληνας πολίτης πρέπει να πληρώνει φόρους για να συντηρεί τις υποδομές και της υπηρεσίες της χώρας, προκειμένω να ζει ελεύθερα στην πατρίδα του.
Κάθε μετανάστης κάνει το ίδιο εφόσον είναι βέβαια νόμιμος και όλα είναι σωστά και ωραία. Κάθε πολίτης σε κάθε χώρα, πράττει το ίδιο.

15 εκατομμύρια άτομα συντηρούνται από το Ελληνικό κράτος τα οποία φυσικά βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Αν σαν πολίτες του κόσμου έχουν απαιτήσεις για παροχές και υπηρεσίες, για υποδομές και εξυπηρέτηση, τότε πρέπει να συμβάλουν με τον οβολό τους και αυτοί.
Αν υπολογίζαμε το χρόνο παραμονής τους στην χώρα μας κατά μέσο όρο, από είκοσι μέρες έως ένα μήνα, τότε ισοδύναμα το Ελληνικό κράτος θα έπρεπε να συντηρεί επιπλέον πληθυσμό 1 εκατομμύριο με 1,250,000 άτομα, για όλο το χρόνο, χωρίς να εισπράττει φόρους από αυτούς.
Οι επιχειρήσεις του εξωτερικού που κερδίζουν χρήματα από την Ελλάδα, πρέπει να πληρώσουν φόρους στην Ελλάδα, αλλιώς δεν συμφέρει να είμαστε τουριστική χώρα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε εμείς τις διακοπές του γερμανού.
Υπάρχουν διακρατικές συμβάσεις και διμερείς σχέσεις, όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να αναλογιστούμε αν μπορούμε να έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα.

Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας τουριστικός φόρος, ο οποίος θα επιβαρύνει όσους κερδίζουν από τον ελληνικό τουρισμό και όσους θέλουν να κάνουν με ασφάλεια διακοπές στην Ελλάδα. Το πώς θα εισπραχθεί αυτός είναι τεχνικό θέμα, όμως είναι ένας φόρος ο οποίος

α) δεν επιβαρύνει τον έλληνα πολίτη,
β) είναι δίκαιος,
γ) θα αυξήσει τον ΑΕΠ
δ) θα φέρει θέσεις εργασίας, και τέλος
ε) θα βοηθήσει στην οικονομική εξισορρόπηση της χώρας

Ιουλία Πλημμυρίδου

Σαντορίνη: άλμα μπροστά με ΕΣΠΑ – Μύκονος: άλμα στο κενό με …βέσπα

Posted on

για να παράγουν έργο όσοι ασχολούνται με την πολιτική θα πρέπει

να αισθάνονται αναλώσιμοι, αλλιώς είναι ακατάλληλοι (Νίκος Ζώρζος)

santorini-cruise-ships

Η καθημερινή ειδησεογραφία που μας έρχεται από τη Σαντορίνη σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, την οργάνωση του κοινωνικού ιστου, την ανάπτυξη των δομών και των πολιτισμικών συνιστωσών, την διείσδυση στην τουριστική αγορά με νέες μορφές, με σύγχρονη και περισσότερο αποτελεσματική άποψη είναι ένα γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο.
Τυχερή η Σαντορίνη που έχει ένα δυναμικό team, δουλεύει συλλογικά και βάζει στόχους για μια καλύτερη καθημερινότητα για μια ανάπτυξη στα μέτρα της, χειροπιαστή, μοναδική και αναγνωρίσιμη. Και κρίμα για τη Μύκονο που το μόνο που της μένει είναι να παραμυθιάζεται ως το καλύτερο ευρωπαϊκό νησί, τίτλο που της πλασάρουν καλοπληρωμένοι έμποροι τουριστικής ελπίδας, που τρώνε με χρυσά κουτάλια από το σώμα της το ίδιο. Η εν πολλαίς αμαρτίαις διοίκηση σε όλο της το εύρος και ο κόσμος του νησιού, είτε συμμετέχει στα κοινά, είτε ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε εργάζεται, είτε κατοικεί μόνιμα ή προσωρινά, ας σηκώσει λίγο τη ματιά της σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας κι ας δει ότι πάει το χάνουμε κι αυτό το βαπόρι.
Τα σχολεία μας τσάμπα περιμένουν μια ανάσα, οι δρόμοι ένα χάδι, οι υπηρεσίες μια αναβάθμιση, ο τουρισμός μας μια κατεύθυνση, τα σκουπίδια μια σύγχρονη διαχείριση, η Άνω Μερά μια αποχέτευση, ένα βιολογικό, το Κέντρο Υγείας μια άσπρη μέρα, ο πολιτισμός λίγο ενδιαφέρον, ο πολίτης-κάτοικος-επισκέπτης ένα αίσθημα ασφάλειας, το καλοκαιρινό μπάχαλο της πόλης και των δρόμων την ελάχιστη τάξη…

Το τρίτο νησί στην περιφέρεια σε ενταγμένα έργα

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Δημάρχου Θήρας στη Σύρο, εξ αφορμής της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Πουσσαίου, με την παρουσία και του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, ο κ. Ζώρζος μίλησε για τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τη Σαντορίνη.

Καθώς το κυρίαρχο θέμα της σύσκεψης, με τους παράγοντες της Περιφέρειας, ήταν τα έργα που αφορούν στο νησί της Σαντορίνης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτά που σχετίζονται με τις δημοπρατήσεις των έργων αντιστήριξης των πρανών του Αθηνιού, και των Φηρών και για τα οποία ενημέρωσε ότι πήραν το πράσινο φως, συμπληρώνοντας όμως ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την άμεση εγκατάσταση του εργολάβου, ώστε όπως τόνισε ‘πριν ξεκινήσει η φετινή τουριστική περίοδος, κάποια σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης, να προστατευθούν άμεσα’. Το έργο που αφορά στην περιοχή του όρμου της Αρμένης στην Οία, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος εντός του επόμενου εικοσαήμερου θα παραδοθεί.

Δικαστική απόκρουση των προστίμων για τη χωματερή

Ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη Σαντορίνη, όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων, αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς λειτουργούν ακόμη ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα να πλανάται πάνω από το νησί ο φόβος των προστίμων χιλιάδων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Ζώρζος […] ανέφερε: «Μέχρι την στιγμή που ίσχυε το προεδρικό διάταγμα που καθόριζε τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε. Παρά ταύτα κινηθήκαμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν να πιέσουμε ώστε να λυθεί το θέμα του θεσμικού πλαισίου και αν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες και ο δεύτερος άξονας δράσης ήταν η ανάθεση μίας μελέτης σκοπιμότητας, με δεδομένα τη συγκεκριμένη ποσότητα και ποιότητα των απορριμμάτων, ώστε να προταθεί ποια θα είναι η καταλληλότερη λύση διαχείρισης τους. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι αυτές στις οποίες προσανατολίζεται ολόκληρη η Ελλάδα κι αφορούν σε ανάκτηση υλικών και κομποστοποίηση, που εναρμονίζεται και με τη σχετική οδηγία της Ε.Ε.»…

Σχετικά δε με την επιβολή προστίμων προς το Δήμο, καθώς αυτά είναι προ των πυλών, ο κ. Ζώρζος εξέφρασε την αποφασιστικότητα του για απόκρουση τους, ακόμα και δικαστικά, διότι όπως σημείωσε ‘η πολιτεία είχε την υποχρέωση να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης’ και συμπερασματικά κατέληξε ότι «δεν γίνεται να επιβάλλουν στην τοπική κοινωνία να πληρώσει εφ’ όσον δεν έφταιγε».

Τουριστικός προορισμός

Για την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου του νησιού, τόνισε ότι δεν πρέπει να έχει την τύχη του αεροδρομίου της Αθήνας, στο οποίο «έχουν αυξηθεί τα κόστη αποτρέποντας τον επισκέπτη και για αυτό διαφωνούμε».

Σε πολλά θέματα πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση. Η ΚΕΔΕ να δουλέψει συλλογικά και να «πάψει να κάνει δημόσιες σχέσεις, διότι αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται από ένα Δήμο».

Έκανε ειδική αναφορά στις προσπάθειες προώθησης του τουριστικού πακέτου του νησιού, που πλέον ξέφυγε από τις τυχαίες συμμετοχές της σε τουριστικές εκθέσεις και επικεντρώθηκε στον θεματικό τουρισμό, όπως τελευταία έγινε με το τουριστικό γαστρονομικό πακέτο.

Η δίχρονη διαδρομή στη Δημαρχία

Αναφέρθηκε στα κύρια βήματα και τις βασικές ενέργειες του ως δήμαρχος, ιεραρχώντας τις κινήσεις του.

-Αρχικά έθεσε το άγχος του, όπως είπε, προκειμένου να επιτύχει την εξόφληση των χρεών του Δήμου, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την εξέλιξη, ενώ ενημέρωσε ότι την τρέχουσα διετία την οικονομική διαχείριση την έχει ο ίδιος, όχι γιατί δεν εμπιστεύεται τους συνεργάτες του να αναλάβουν αυτή τη θέση, όπως διευκρίνισε, αλλά γιατί «στην παρούσα φάση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν έχουμε πίσω μας ένα παρατηρητήριο».

-Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη μεγάλη μείωση που πέτυχε ο Δήμος στις λειτουργικές του δαπάνες, ο οποίος «σχεδόν έχει ξεχρεώσει».

-Έδωσε βαρύτητα εξ αρχής, στην ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων έργων στο ΕΣΠΑ, επιτυγχάνοντας να είναι το τρίτο νησί στην περιφέρεια σε ενταγμένα έργα.

-Δήλωσε την αποφασιστικότητα του, για επίλυση θεμάτων που έχουν πολιτικό κόστος, αλλά θεωρούνται απαραίτητα, όχι μόνο στην επιλογή του χώρου για τη διάθεση των απορριμμάτων, αλλά και στην αναθεώρηση των σχεδίων πόλεων Φηρών και Περίσσας, που και τα δύο ξεκίνησαν.

-Ανέφερε ως αδύνατο σημείο της θητείας του, την επικοινωνία με τον κόσμο, την οποία γνωρίζει ότι την άφησε σε δεύτερη μοίρα. Το εάν θα μπει δε στη λαϊκίστικη λογική να πείσει του δημότες του, απασχολούμενος μόνο με θέματα καθημερινότητας, εξέφρασε την άποψη ότι «για να παράγουν έργο όσοι ασχολούνται με την πολιτική θα πρέπει αν αισθάνονται αναλώσιμοι, αλλιώς είναι ακατάλληλοι».

Περισσότερα στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 05.02.13

santorini Koini Gnomi 050313 10